Archiwalne zdjęcia

Poświęcenie Centrum Kultury Prawosławnej 16 luty 1999 fot. Irena Łozowik

Boska Liturgia według rytu apostoła Jakuba brata Pańskiego biskupa Jerozolimskiego, 5 listopada 2004 fot. Irena Łozowik

Białostockiej Ikony Matki Bożej 26 czerwca 2008 fot. Irena Łozowik

Rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela 22 września 2008 fot. Irena Łozowik

XXV rocznica przeniesienia relikwii męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku 21-22 września 2017 fot. Marcin Surynowicz

Obrzęd mianowania oraz chirotonia biskupia archimandryty Andrzeja (Borkowskiego) na biskupa Supraskiego 26 - 27 września 2017 fot. Marcin Surynowicz

Wizyta Jego Eminencji TICHONA Metropolity całej Ameryki i Kanady 20 sierpnia 2018 fot. Marcin Surynowicz i Paweł Iwaniuk