Białostockiej Ikony Najświętszej Bogarodzicy

Drugi czwartek po święcie Pięćdziesiątnicy jest poświęcony szczególnej modlitwie za mieszkańców Białegostoku. W ten dzień, już od kilku wieków, białostoczanie gromadzą się przed Białostocką Ikoną Najświętszej Bogarodzicy by dziękować za otrzymane łaski i prosić o orędownictwo Matki Bożej.

W tym roku, nabożeństwu całonocnego czuwania, sprawowanemu w przeddzień święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. W dniu święta została oświęcona woda, po czym sprawowano Boską Liturgię, której przewodniczył biskup supraski Andrzej w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Kazanie po ewangelii wygłosił o. prot. Mirosław Filimoniuk, który m.in. ukazał na postawę Bogarodzicy, jako wzór postępowania w dzisiejszych czasach.

Po liturgii i procesji z molebnem, podczas której wznoszone były szczególne modlitwy z prośbą o opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami miasta, z pouczeniem zwrócił się do zebranych biskup Andrzej. Modląc się i czcząc różne przedstawienia Bogarodzicy - powiedział władyka - oddajemy cześć tej samej Matce Bożej. Dziękując za przybycie arcypasterzowi, o. mitrat Jan Fiedorczuk, proboszcz katedry podkreślił ścisłe związki Białegostoku i Supraśla. Zwrócił też uwagę zebranych, że od stuleci było to główne święto miasta, na które zdążały liczne pielgrzymki z pobliskich miejscowości.

Uroczystości zakończył wspólny, wieczorny śpiew akatystu do Najświętszej Bogarodzicy, który jest wzorem i najpiękniejszym przykładem tego rodzaju hymnografii.

 

fot. Paweł Iwaniuk