Boska Liturgia z okazji Dnia Kolejarza

24 listopada w XXIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku sprawowana był Boska Liturgia, której przewodniczył proboszcz katedry ks. mitrat Jan Fiedorczuk.  Proboszczowi katedry asystowali kapelani kolejarskiej społeczności ks. Paweł Łapiński oraz ks. Adam Jakuc.

Na nabożeństwie obecny był Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku Andrzej Kierman, Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Hajnówce Andrzej Łukaszuk, Przewodniczący Związku Solidarności Grzegorz Borkowski, jego zastępca Ireneusz Czajkowski oraz wielu pracowników spółek kolejowych.

Na zakończenie ks. Jan Fiedorczuk w imieniu Arcybiskupa Jakuba złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Polskich Kolei Państwowych. Podziękowania w imieniu pracowników złożył Grzegorz Borkowski, wraz ze swym zastępcą wręczając kwiaty i ikony.

foto: lektor Paweł Iwaniuk

Autor:ks. prot. Paweł Łapiński