Spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii św. Mikołaja

Serdecznie zapraszamy na spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy naszej parafii.

Pierwsze spotkanie w czwartek 3 września o godz. 19:00 (zbiórka w holu Centrum Kultury Prawosławnej).

Spotkania będzie prowadził o. Piotr Makal (tel. 794756424).

Jeżeli:

chciałbyś dobrze wykorzystać czas w gronie rówieśników,

porozmawiać na ważne i mniej ważne tematy,

poznać bardziej Cerkiew i zbliżyć się do Boga

- serdecznie zapraszamy do wspólnego podróżowania!