Chirotonia Kapłańska w Katedrze

Dnia 30 czerwca w czasie głównej Boskiej Liturgii, której przewodniczył arcybiskup Jakub miały miejsce święcenia kapłańskie ks. Mariana Romańczuka - protodiakona oraz dyrygenta chóru młodzieżowego parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Święcenia kapłańskie czyli 'chirotonia' ma miejsce zawsze podczas Świętej Liturgii i zawsze jest sprawowana indywidualnie (nigdy nie wyświęca się kilku kandydatów jednocześnie, tj. w czasie jednej liturgii może być wyświęcony tylko jeden prezbiter oraz tylko jeden diakon). Władzę udzielania święceń ma jedynie biskup.

Ksiądz mgr Marian Romańczuk urodził 8 listopada 1974 r. w Białymstoku. Po ukończeniu studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wstąpił w związek z Iwoną Trochimczuk. Następnie 18 lutego 2001 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Jakub Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego otrzymał święcenia diakońskie. Po dzień 30 czerwca niósł posługę diakońską w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Ks. Marian był dyrygentem chóru młodzieżowego oraz katechetą w szkołach znajdujących się na terenie tejże parafii.

foto: Adrian Dubicki, Paweł Iwaniuk

Autor: Paweł Iwaniuk, życiorys za: orthodox.bialystok.pl