Chór Polskojęzyczny

polskojezyczny

Najnowszą historię Prawosławnej Cerkwi w Polsce charakteryzuje systematyczny wzrost liczby małżeństw wyznaniowo mieszanych. Biskup Białostocki i Gdański Jakub (Kostiuczuk) widząc potrzeby społeczności wiernych wydał dekret o wprowadzeniu dodatkowego nabożeństwa. 16 października 2005 roku w soborze św. Mikołaja (dolna cerkiew pw. św. Serafima z Sarowa) zapoczątkowano celebrę Świętej Liturgii w tłumaczeniu na język polski. Decyzja ordynariusza diecezji wiązała się z powołaniem nowego chóru. Organizację zespołu powierzono mgr Joannie Jurczuk. Chór skupił studentów i ludzi pracujących w średnim wieku. Sprawowanie rytu Ofiary Ciała i Krwi w języku polskim wymagało aranżacji liturgicznych tekstów na zapis nutowy. Partyturę służby opracowały parafia św. Cyryla i Metodego z Wrocławia, cerkiew Świętej Trójcy na Podwalu (Warszawa), Joanna Jurczuk, Anna Siegień oraz Krystyna Misiukiewicz. W lipcu 2007 roku na stanowisku dyrygenta nastąpiła zmiana - prowadzenia chóru podjął się mgr Dawid Dubec. Funkcję tę piastował do 1 kwietnia 2012 roku, kiedy to nową dyrygentką chóru została Natalia Gulko, wieloletnia chórzystka chóru młodzieżowego.

Chór cerkwi św. Serafima z Sarowa aktywnie uczestniczy w życiu katedralnej parafii. W każdą niedzielę o godz. 9:00 celebrowany jest ryt Świętej Liturgii w języku polskim - to główny "występ" zespołu. Znaczącym osiągnięciem śpiewaków jest nagranie płyty z Boską Liturgią św. Jana Chryzostoma w języku polskim. Wszystkich, którzy swym głosem chcą chwalić Stwórcę (a nie w pełni rozumieją cerkiewno-słowiański tekst) zapraszamy do wspólnego śpiewania. U nas nie ma ograniczeń ze względu na wiek.