Chór Dziecięcy Soboru św. Mikołaja w Białymstoku

dzieciecy

Dziecięcy chór przy parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku powstał w 1984 roku. Pierwszą dyrygentką zespołu była Ala Kamieńska (1984-1988; 1992-1999). Kolejne dyrygentki chóru to: Irena Makac-Karpiuk (1988-1992) oraz Anna Musiuk (1999-2016). Zespół jest najstarszym z obecnie działających prawosławnych chórów dziecięcych w Polsce.  Tworzą go uczniowie szkoły podstawowej oraz przedszkolaki - zarówno te początkujące w śpiewie, jak i te z kilkuletnim doświadczeniem.

Zespół czynnie uczestniczy w życiu parafii - śpiewa podczas niedzielnej Świętej Liturgii oraz w dni ważniejszych świąt. Chór aktywnie włącza się w życie kulturalno-społeczne występując na licznych koncertach dobroczynnych. Corocznie chór bierze udział w Wieczorach Kolęd Prawosławnych w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz podczas Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. Chór wystąpił w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

W 2016 roku chór wraz z uczniami Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku wystąpił na III Miejskim Koncercie Ekumenicznym z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Od października 2016r. chórem dyryguje Natalia Lickiewicz.

Próby

Czwartek - 18:00

Centrum Kultury Prawosławnej

Tel. dyrygenta: 667151500