Chór Młodzieżowy Soboru św. Mikołaja w Białymstoku

nowa_siemiatycze

Chór Młodzieżowy parafii katedralnej pw. św. Mikołaja w Białymstoku został utworzony w 1982 roku decyzją Jego Ekscelencji Biskupa Sawy. Pierwszym dyrygentem chóru był ks. protodiakon Bazyli Dubec. Od 1988 roku z zespołem pracował ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz. W marcu 2008 roku nastąpiła reorganizacja chórów katedralnego i młodzieżowego w soborze św. Mikołaja i skład obu zespołów uległ znaczącej zmianie. Również od tej pory chórem katedralnym dyryguje ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz, natomiast prowadzenie chóru młodzieżowego powierzono mgr Joannie Jurczuk, której gruntowne przygotowanie muzyczne, wiedza i życzliwe usposobienie sprawiły, iż do chóru zaczęło przychodzić coraz to więcej młodych ludzi, pragnących uczyć się i poznawać bliżej piękno muzyki cerkiewnej.

Chór śpiewa w każdą niedzielę podczas porannej liturgii (godz. 7.30) oraz podczas szczególnie ważnych świątecznych nabożeństw. Chórzyści spotykają się kilkakrotnie w ciągu tygodnia na próbach, podczas których poza ściśle muzycznym aspektem każdego utworu, poznają także modlitewne znaczenie rzutujące na sposób wykonania.

Chór Młodzieżowy parafii św. Mikołaja stara się również pokazywać piękno i głębię cerkiewnego śpiewu podczas koncertów: w ramach Dni Miasta Białegostoku oraz z okazji Święta Przeniesienia Relikwii św. Męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku. Śpiewał także podczas Wigilii Miejskiej, Wieczorów Kolęd w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz obchodów 20-lecia Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Chór kilkukrotnie brał udział w corocznym koncercie "Ekumenia - idea jedności chrześcijan"(2009, 2010,2011) w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Śpiewał również podczas koncertu w ramach Dni Supraśla – Uroczysko 2009 i dwukrotnie występował na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu (2010,2011). W 2009 roku chór wziął udział w Łódzkim Festiwalu "Cantio Lodziensis" w kategorii chórów młodzieżowych, gdzie zajął II miejsce (2009). W maju 2012 wystąpił podczas Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej (2012), gdzie zajął II miejsce w kategorii chórów parafialnych polskich.

Jak podkreślają sami chórzyści, to ogromny przywilej należeć do Chóru Młodzieżowego Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku, a osoba dyrygentki, jej ogromne zaangażowanie sprawiają, że każde wspólne spotkanie czyni ich bogatszymi wewnętrznie.

Muzyka cerkiewna jest bowiem mową duszy, którą warto z uwagą poznawać i ze skupieniem słuchać.

Próby

Poniedziałek - 18:00

Centrum Kultury Prawosławnej

Tel. dyrygenta: 661939039