Dzień świętego apostoła Jakuba w Katedrze

5 listopada przypada dzień modlitewnej pamięci świętego apostoła Jakuba, brata Pańskiego oraz pierwszego biskupa miasta Jerozolimy. Święty jest niebiańskim orędownikiem arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko - gdańskiej.

Tego dnia o godzinie 9:00 w białostockiej Katedrze rozpoczęła się bardzo wyjątkowa (bo służona tylko raz w roku) Boska Liturgia, której autorstwo przypisuje się właśnie apostołowi Jakubowi. To najstarszy zachowany i nam znany ryt Liturgii, którego używa się w naszej Cerkwi. W białostockiej Katedrze odprawiana była już po raz dwudziesty, bowiem pierwsza Liturgia w tym starożytnym rycie odprawiona była 5 listopada 1999 roku.

Już od samego początku widzieliśmy, że Liturgia ta, bardzo rożni się od Liturgii Jana Złotoustego czy Bazylego Wielkiego. Dostrzegalne na pierwszy rzut oka były szaty liturgiczne biskupa, które różniły się od tych nam powszechnie znanych. Bowiem biskup przyodziany był w felonion (cs. fiełoń), który współcześnie noszą prezbiterzy, nie ma również nakrycia głowy, ani panagii. Kapłani również na swych piersiach nie mieli krzyża.

Niecodziennym widokiem było także kazanie, w czasie którego duchowieństwo siedziało na środku świątyni twarzą do wiernych. W słowie do zgromadzonych zwrócił się ks. Andrzej Misiejuk, który przybliżył strukturę i symbolikę tej wyjątkowej Boskiej Liturgii. Eucharystia była udzielana również w inny sposób, niż zwykliśmy do niej przystępować każdego dnia, ponieważ wierni oddzielnie przyjmowali Ciało, a oddzielnie Krew Zbawiciela. Tak jak obecnie przyjmują ją na każdej Liturgii duchowni za zamkniętymi Królewskimi Drzwiami.

Na zakończenie z podziękowaniami zwrócił się solenizant - arcybiskup Jakub dziękując za wspólną modlitwę w dniu jego imienin. Następnie wszyscy zgromadzeni pozdrawiali swego arcypasterza w tym szczególnym dniu.Swym śpiewem nabożeństwo upiększył chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem ks. protodiakona Bazylego Dubeca.

 

retransmisji nabożeństwa można wysłuchać na stronie internetowej radia Orthodoxia: https://orthodoxia.pl/liturgia-apostola-jakuba-pierwszego-biskupa-jerozolimy/ 

 

Autor: lektor Paweł Iwaniuk

foto: protodiakon Wiaczesław Perek, lektor Paweł Iwaniuk, Aleksandra Jarosławska, Adam Matyszczyk