Goście z Moskiewskiej Duchownej Akademii w Siergiejew Posadzie

W dniu 23 listopada całonocne czuwanie w Katedrze sprawował JE arcybiskup Jakub, w asyście duchowieństwa katedry oraz gości z Rosji O. Archimandryty Łukasza - dziekana wydziału ikonograficznego Moskiewskiej Prawosławnej Duchownej Akademii Klasztoru Świętej Trójcy i św. Sergiusza z Radoneża w Siergijew Posadzie wraz z   o. Ihumenem Serafinem - kanonarchem Soboru Zaśnięcia NMP w Ławrze. Wraz z gośćmi obecni byli ks. Piotr Omelczuk - wikariusz Parafii św. Ducha w Białymstoku oraz ks. Piotr Hanczaruk - proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.

foto: Autor

Autor: lektor Paweł Iwaniuk