III Niedziela Wielkiego Postu w Katedrze

Dnia 31 marca 2019 roku przypada III Niedziela Wielkiego Postu -  Adoracji świętego Drzewa Krzyża Pańskiego.

W przededniu  święta, Władyka Jakub sprawował całonocne czuwanie, w czasie którego na środek katedry został wyniesiony krzyż.

Tego też dnia, w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się sesja Rady Miasta, która to jednogłośnie przyjęła uchwałę o nadaniu Jego Ekscelencji tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku. Dzień 30 marca był też dniem XX rocznicy powołania przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Arcybiskupa Jakuba na katedrę biskupów Diecezji Białostocko - Gdańskiej.

Zaś w niedziele 31 marca w czasie Boskiej Liturgii były wznoszone modlitwy dziękczynne. Nabożeństwu przewodniczył Ordynariusz Diecezji. Na zakończenie z życzeniami do Władyki zwrócił się proboszcz katedry ks.mitrat Jan Fiedorczuk. Swym śpiewem nabożeństwo upiększały chóry: Dziecięcy pod kierownictwem Natalii Lickiewicz, oraz Katedralny pod kierownictwem ks. protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza.

foto: Autor

                             Paweł Iwaniuk