Jubileusz 80 urodzin ks. mitrata Anatola Ławreszuka

 

 

 

 

 

 

 

Dziś swój jubileusz 80 urodzin obchodził wikariusz Katedry, ks. mitrat Anatol Ławreszuk.

 

Na zakończenie dzisiejszej, ostatniej w tym roku Liturgii Uprzednio Uświęconych Darów, Dostojnego Jubilata pozdrowił Władyka Jakub.

 

Duchowieństwo Katedry, Rada Parafialna, oraz wierni, pozdrawia o. Anatola z tym wyjątkowym dniem, życząc wielu Łask Bożych, zdrowia i radości na mnogaja leta!!!