Kapłańska chirotonia diakona Dariusza Sulimy

17 stycznia, w Niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański sprawował Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas Liturgii Arcybiskup udzielił święceń kapłańskich diakonowi Dariuszowi Sulimie.

Ojciec Dariusz Sulima urodził się 26 września 1991 r. w Łapach. W latach 2007 – 2017 był wicedyrektorem Radia Orthodoxia oraz realizatorem dźwięku. W latach 2010 – 2020 był przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej parafii Św. Ducha w Białymstoku, a w latach 2016 – 2017 przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. W 2015 r. ukończył studia na UwB na Wydziale Historyczno – Socjologicznym broniąc pracę magisterską pt. „Bieżeństwo z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej i jego wojenno-rewolucyjne uwarunkowania 1915-1921” . W 2015 r. ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie parafią i Instytucjami Kościelnymi” organizowane przez Katedrę Teologii Prawosławnej UwB. W 2019 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchownego pisząc pracę pod kierunkiem dr ks. Tomasza Stempy „Redakcje Ruskie Psałterzy Cerkiewnosłowiańskich. Słownik Cerkiewnosłowiańsko – Polski”. Od 2016 r. pracuje jako katecheta w białostockich szkołach oraz jest nauczycielem historii i WOS- u. Obecnie jest studentem IV roku studiów teologii prawosławnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

28 maja 2018 r. w dniu Św. Ducha z rąk arcybiskupa Jakuba otrzymał postrzyżyny lektorskie. 10 czerwca 2020 r. wstąpił w związek małżeński z Anną Turkowicz. 6 września 2020 z rąk arcybiskupa Jakuba otrzymał święcenia diakońskie i został przydzielony jako nadetatowy diakon do parafii Mądrości Bożej (Hagia Sophia) w Białymstoku.

za: orthodox.bialystok.pl