Modlitwa przed rozpoczęciem roku szkolnego

Abyście wraz ze wszystkimi świętymi zdołali poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę,
abyście doszli do całej Pełni Bożej.

(Ef 3,20)

 

Serdecznie zapraszamy uczniów, ich rodziny oraz nauczycieli do wspólnej modlitwy z prośbą o Boże błogosławieństwo na kolejny rok szkolny.

 

Zachęcamy do przystąpienia do sakramentów spowiedzi i Eucharystii (Pryczaszczenija) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W niedzielę, 28 sierpnia 2022 r. spowiedź od godz. 7:15.

W dniach 29-31 sierpnia 2022 r. (poniedziałek - środa) spowiedź od godz. 7:45.

 

czwartek, 1 września

8:00 - molebień przed początkiem nauki

18:00 - molebień przed początkiem nauki

niedziela, 4 września

18:00 - molebień przed początkiem nauki

poniedziałek, 5 września

17:00 - molebień przed początkiem nauki

piątek, 16 września

17:00 - przygotowanie do pierwszego przystąpienia do sakramentu spowiedzi (dla dzieci, które jeszcze nie spowiadały się) - dolna cerkiew św. Serafima z Sarowa - (spotkanie dla dzieci i rodziców!)

sobota, 17 września

7:45 - spowiedź i Eucharystia