Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia w Katedrze

W odróżnieniu od 40 dni Wielkiego Postu, kiedy to skupiamy się na własnej przemianie, ostatnie 7 dni czyli Wielki Tydzień, wprowadza nas w zadumę nad zbawiennym poświęceniem Chrystusa.

W pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia sprawuje się Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. W Wielki Wtorek w czasie Liturgii usłyszeliśmy słowa Jezusa w przypowieściach O Dziesięciu Pannach, O talentach, oraz o Sądzie Ostatecznym.Z kolei w Wielką Środę cerkiew wspomina podjęcie przez Judasza zamiaru wydania Jezusa arcykapłanom.

W Wielki Czwartek wspomina się Mistyczną Wieczerzę, w czasie której Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii. Tego też dnia, sprawowana jest Boska Liturgia świętego Bazylego Wielkiego, zaś zamiast hymnu "Iże chieruwimy" śpiewany jest hymn " Wieczery Twojeja tajnyja". W trakcie Liturgii są też przygotowywane Święte Dary dla osób chorych. Wieczorem sprawowana jest jutrznia Wielkiego Piątku, w czasie której czytane jest 12 fragmentów Ewangelii, odpowiadające ostatnim 12 godzinom ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo wieczorne swym śpiewem upiększyły chóry Katedralny oraz Młodzieżowy.

Wielki Piątek jest dniem, kiedy nie sprawuje się Boskiej Liturgii. Z rana, o godzinie 9:00 sprawowane były Królewskie Godziny Kanoniczne (Carskije czasy), zaś o godzinie 14:00 sprawowana była wieczernia z wyniesieniem świętej Płaszczanicy, na której przedstawiony jest wizerunek Chrystusa złożonego do grobu. O godzinie 18:00 rozpoczęło się nabożeństwo jutrzni w czasie którego odprawiony został czyn pogrzebu Zbawiciela. Pod koniec służby, wierni wraz z duchowieństwem udali się na krestnyj chod z Płaszczanicą wokół katedry. Tego dnia wspomina się śmierć i złożenie do grobu Chrystusa.

W Wielką Sobotę wspominamy zejście Zbawiciela do otchłani. Tego dnia sprawowana była Boska Liturgia autorstwa św. Bazylego Wielkiego arcybiskupa Cezarei Kapadockiej, zaś w miejscu hymnu cherubinów, chór śpiewał hymn "Niech milczy wszelkie ciało ludzkie" na zakończenie nabożeństwa arcybiskup Jakub pobłogosławił chleby i wino, oraz poświęcił przyniesione przez zgromadzonych święconki. Wierni mogli poświęcić pokarm bezpośrednio po Liturgii, aż do godziny 20:00.

Autor: Paweł Iwaniuk

foto: protodiakon Wiaczesław Perek, Katarzyna Sidorczuk, Michał Sacharczuk, Paweł Iwaniuk