Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa

Po 40 - sto dniowym przygotowaniu nadszedł czas, kiedy to w naszych cerkwiach rozbrzmiały radosne stichery i tropariony mówiące nam o wcieleniu Syna Bożego.  W wigilię (6 stycznia) o godzinie 7:00 rozpoczęły się Królewskie Godziny Kanoniczne (cs. Carskije Czasy). Zaraz po nich rozpoczęła się Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego, którą sprawował arcybiskup Jakub. Już na zakończenie Liturgii przy śpiewie troparionu i kondakionu Bożego Narodzenia wyniesiona na środek katedry została ikona przedstawiająca święto. O godzinie 17:00 rozpoczęło się wielkie powieczerze oraz świąteczne całonocne czuwanie.

 

W sam dzień święta o godzinie 2:00 rozpoczęła się jutrznia oraz Boska Liturgia Świętego Jana Złotoustego. W czasie homilii odczytany został List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup Jakub. Tego dnia o godzinie 9:00 również sprawowana byłą Boska Liturgia, zaś wieczorem władyka Jakub przewodniczył wielkiej wieczerni, po której wszyscy zgromadzeni śpiewali razem kolędy.

 

8 stycznia w dzień Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy o godzinie 9:00 rozpoczęła się Liturgia, której przewodniczył arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz biskup supraski Andrzej. Na zakończenie wszyscy wysławiali nowonarodzonego Chrystusa śpiewem kolęd.

 

foto: protodiakon Wiaczesław Perek i lektor Paweł Iwaniuk

 

autor: lektor Paweł Iwaniuk