Niedziela Przebaczenia Win

W ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem, wspominamy wygnanie Adama z Raju. Owa niedziela nosi też nazwę Przebaczenia Win. W godzinach wieczornych, nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub arcybiskup Białostocko - Gdański oraz Biskup Supraski Andrzej, w asyście licznie zebranego duchowieństwa z białostockich parafii. Na zakończenie wieczerni arcybiskup przeczytał modlitwy na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

autor: lektor Paweł Iwaniuk

foto: protodiakon Wiaczesław Perek, lektor Paweł Iwaniuk