Niedziela Przebaczenia Win

Dnia 10 marca 2019 roku wypada niedziela Przebaczenia win - ostatnia niedziela przed Wielkim Postem

O godzinie 17:00 w białostockiej katedrze rozpoczęła się uroczysta wieczernia, której przewodniczyli: Arcybiskup Jakub, oraz biskup supraski Andrzej w asyście duchowieństwa z białostockich parafii.

Po nabożeństwie wieczornym ze słowem do zgromadzonych wiernych zwrócił się Arcybiskup Jakub, podkreślając wagę Wielkiego Postu w życiu prawosławnego chrześcijanina.

Następnie duchowieństwo i wierni prosili wzajemnie jedni u drugich przebaczenia win.

fot: Autor

    Paweł Iwaniuk