Nowy wikariusz w białostockiej Katedrze

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, dekretem nr 30/O/P/2020 zwolnił na własną prośbę z dniem 11 maja 2020 r. ks. mitrata Anatola Ławreszuka ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku,  przenosząc go w stan spoczynku, zaś  dekretem nr 29/O/P/2020 mianował z dniem 27 kwietnia 2020 r. ks. Piotra Makala wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku.

foto: protodiakon Wiaczesław Perek

Lektor Paweł Iwaniuk - za orthodox.bialystok.pl