Pięćdziesiątnica. Dzień Świętej Trójcy

Jedno z największych świąt cerkiewnych przypada na pięćdziesiąty dzień po Passze. To święto Zesłania Świętego Ducha na Apostołów, noszące także nazwy Dnia Świętej Trójcy oraz Pięćdziesiątnicy.

W katedralnym soborze św. Mikołaja Cudotwórcy świątecznym uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. Podczas całonocnego czuwania po raz pierwszy od siedmiu tygodni (od Wielkiej Soboty) zabrzmiały hymny Królu Niebiański (Caru Niebiesnyj) oraz Widzieliśmy Światłość prawdziwą (Widiechom Swiet istinyj).

Po trzeciej Boskiej Liturgii sprawowano wielką wieczernię z czytaniem modlitw na skłonienie kolan. W tekstach modlitw zawarte są prośby o Bożą pomoc, nieopuszczanie nas w potrzebie, możliwość powrotu do Boga.

Nawiedź nas łaską, wybaw z przemocy szatana,
umocnij nasze życie Twymi świętymi i najświętszymi prawami.

Wysłuchaj próśb pokładających w Tobie nadzieję, odpuść im i nam grzechy,
oczyść nas przez działanie Świętego Twego Ducha, i zniszcz wszystkie wrogie nam zakusy. (modlitwa pierwsza)

W ostatniej modlitwie szczególne prośby wznoszone są za spokój dusz zmarłych: Słońce Sprawiedliwości, usłysz nas, modlących się do Ciebie, i daj odpoczynek duszom swoich sług,
zmarłych ojców i braci naszych oraz wszystkim krewnym według ciała i wszystkim zmarłym w wierze,
których teraz wspominamy, gdyż Ty masz wszelką władzę i w ręce swojej trzymasz wszystkie krańce ziemi.
(...) i duszom swoich zmarłych sług daj odpoczynek w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu ochłody,
gdzie odstąpi od nich boleść, smutek i wzdychanie, umieść ich w miejscu sprawiedliwych i w miejscu pokoju,
daj im odpuszczenie grzechów i uczyń godnymi zbawienia...

fot. protod. Wiaczesław Perek i Paweł Iwaniuk