Odszedł o. mitrat Jerzy Mackiewicz

Dziś w nocy, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł o. mitrat Jerzy Mackiewicz, rezydent parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku oraz jej były wieloletni proboszcz. Ojciec Jerzy był także wieloletnim wikariuszem i dyrygentem parafii katedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy.

Ojciec mitrat Jerzy Mackiewicz urodził się 23 sierpnia 1942 r. w Siemianówce. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W latach 1966 – 67 był dyrygentem chóru parafialnego w Szczecinie. Następnie przez 3 lata był dyrygentem chóru katedralnego w Warszawie, pełniąc jednocześnie obowiązki wychowawcy w Prawosławnym Seminarium Duchownym. W latach 1970 – 1994 był dyrygentem chóru parafii katedralnej w Białymstoku. Święcenia diakońskie i kapłańskie otrzymał z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy w 1984 r. Od tego czasu przez 24 lata był wikariuszem parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. W latach 2007 – 2017 był proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. W grudniu 2017 r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku, zostając rezydentem tejże parafii.

Śp. ojciec Jerzy był wielokrotnie nagradzany za zasługi dla Cerkwi, w tym ostatnio prawem noszenia mitry. Ponadto był nagrodzony orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II i III stopnia.

Panichida w intencji zmarłego śp. o. Jerzego Mackiewicza, sprawowana będzie 7 stycznia o godz. 18:30 w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Boska Liturgia oraz obrzęd pogrzebu zmarłego kapłana odbędzie się 8 stycznia o godz. 9:00 również w cerkwi Wszystkich Świętych.

 

 

za: orthodox.bialystok.pl

zdjęcia za: cerkiew.wygoda.org