Prace remontowe i budowlane w parafii

Drodzy Bracia i Siostry!

Od kilkunastu dni trwa rozbiórka jednego z budynków parafialnych. W związku z tym przeprowadziliśmy rozmowę z proboszczem naszej parafii, o. prot. Janem Fiedorczukiem.

Ojcze, w ubiegłym roku z terenu parafialnego znikły garaże, a teraz rozpoczęła się rozbiórka kolejnego budynku. Co jest tego przyczyną i jakie plany na zagospodarowanie tego terenu ma parafia?

W ostatnich latach prowadziliśmy remonty naszych świątyń:
1. W soborze - remont zewnętrzny, renowację fresków, wymianę wszystkich instalacji.
2. W cerkwi św. Eufrozyny (na cmentarzu parafialnym) - kapitalny remont zewnętrzny wraz z wymianą pokrycia dachowego. W bieżącym roku przystąpiliśmy do porządkowania naszej posesji parafialnej. Praktycznie wszystkie zabudowania nie nadawały się do remontu, były w opłakanym stanie, dlatego tez podjęliśmy decyzję o ich wyburzeniu. Centrum miasta to obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej, jednak nasze obiekty - garaże i zabudowania gospodarcze, budynek przy ul. Św. Mikołaja 4A popularnie zwany "wagonem" nie były wpisane do rejestru zabytków. W planach jest budowa budynku parafialnego, który będzie służył szeroko pojętej pracy duszpasterskiej.

Rozbierany budynek pochodzi z XIX w. Jakie pełnił funkcje?

Obecnie burzony budynek pochodzi z 1869 r. W przeciągu historii pełnił różne funkcje. Tu mieściła się szkoła parafialna, świetlica, mieszkali duchowni, były prowadzone zajęcia religii, a ostatnio w pomieszczeniach tego budynku miały swoją siedzibę Bractwa.

W jaki sposób można wesprzeć działania parafii w okresie epidemii?

Tegoroczne prace wyburzeniowe to niełatwe zadanie, którego podjęła się parafia. Procedury formalno-prawne trwały ok. 1,5 roku. Samo wyburzenie, utylizacja eternitu, wywóz gruzu i wszystkich pozostałości po zburzonych obiektach pochłonęły ogromne sumy. Budżet parafii ma ujemne saldo. W znaczący sposób przyczynił się do tego również stan pandemii. Głęboko wierzę, że nasi Wierni docenią działania mające na celu zbudowanie bazy lokalowej, której tak brakuje w naszej parafii i swoją ofiarnością będą wspierać te działania.