Środa V tygodnia Wielkiego Postu

We środę V tygodnia Wielkiego Postu (10.04) o godzinie 17:00, JE Najprzewielebniejszy Jakub, sprawował nabożeństwo utrenii (jutrzni), w czasie którego czytany był cały Kanon Pokutny autorstwa świętego Andrzeja, biskupa Krety, znane także jako Mariino Stojanije (Maryjne Czuwanie). Nie jest to bowiem czuwanie Marii, Matki Chrystusa, lecz św. Marii Egipcjanki, wcześniej wielkiej grzesznicy, której życie powinno służyć dla nas wszystkich przykładem prawdziwej skruchy i przekonywać wszystkich o niewypowiedzianym miłosierdziu Bożym. To właśnie w V niedzielę Wielkiego Postu, wspominać będziemy pamięć tej wielkiej świętej, która poprzez swój trud osiągnęła Królestwo Boże.

foto. autor

Autor: Paweł Iwaniuk