Informacje
 św. Gabriel
 Parafia
 Nabożeństwa
 Duchowieństwo
 Cmentarz
 Galeria
 Kontakt


 UK
 RUS
 D
 G
 Copyright

  Harmonogram odwiedzin domów wiernych z WODĄ JORDAŃSKĄ – 2018 rok
.
20 styczeń 2018 (sobota) – 12 luty 2018 (poniedziałek)
14:00 – 20:00 – odwiedziny wiernych z wodą jordańską

Harmonogram odwiedzin wywieszony jest przy wejściu do cerkwi oraz
na stronie internetowej – patrz czerwony znaczek ”KOLĘDA” w lewym górnym rogu STRONY STARTOWEJ ---- niestety nasza strona nie jest obsługiwana przez system ANDROID (za wynikłe problemy - przepraszamy)


W dniach odwiedzin wiernych z wodą jordańską
kancelaria parafii dyżuruje codziennie w godz.:
8:00 – 11:00 oraz 15:00 – 16:30
w soboty: 8:00 – 10:00
w niedziele – nieczynne

Osoby, które chcą przyjąć kapłanów z wodą święconą,
a które w okrasie minionego roku zmieniły miejsce swojego zamieszkania
(opuściły naszą parafię bądź do niej nowoprzybyły)
proszone są o podanie tych zmian do
KANCELARII PARAFII
tel. /85/ 742-07-80
w godz.: 8:00 – 11:00 lub 15:00 – 16:30

09-01-2018 08:53  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  15 stycznia 2018 – św. SERAFIMA z SAROWA
W niedzielę, 14 stycznia 1833 roku, 74-letni mnich Serafim uczestniczył w św. Liturgii (jak się później okaże – ostatni raz). Następnego dnia o szóstej rano bracia otworzą drzwi jego celi, gdyż zaniepokoi ich zapach dymu ulatniający się z izby pustelnika. Starzec będzie klęczał przed ikoną Matki Bożej Umilenije. Złożonymi na piersiach rękoma będzie przyciskał do piersi miedziany krzyż. Zgarbiony, z pochyloną głową, odziany w białą sukmanę, z otwartą księgą przed sobą – w pierwszej chwili będzie się wydawało, że zatwornik usnął podczas czytania modlitw. Ciało św. kapłana pogrzebane zostanie w głównej świątyni monasteru...
5 kwietnia 1927 roku Tambowski Gubispołkom sprofanował relikwiarz sarowskiego starca. Na klasztornym dziedzińcu sowieci spalili dębową trumnę (w 1833 roku złożono w niej ciało zmarłego pustelnika) oraz cyprysowy grób, w którym od kanonizacji 1903 roku spoczywały relikwie anachorety. Doczesne szczątki św. Serafima skonfiskowano i wraz z odzieżą zapakowano do kufra – zbrojny oddział czekistów wywiózł je do Temnikowa. Zbezczeszczone moszczy odebrano Cerkwi celem tzw. "badań naukowych"... i wszelki ślad po nich zaginął.
11 stycznia 1991 roku w Kazańskim Soborze Sankt-Petersburga dyrektor Muzeum Religii i Ateizmu, Kuczyński S. A., i patriarcha Aleksy II podpisali porozumienie, na mocy którego relikwie bogobojnego mnicha z Kurska przekazane zostały Rosyjskiej Cerkwi. Kolejne proroctwo zatwornika spełniło się latem 1991 roku. Samotnik obiecał siostrom z "młynarskiej" wspólnoty, że "zmartwychwstanie" i przyjdzie z Sarowa do Diwiejewa. Przeniesienie nietlennych moszczej z Sankt-Petersburga do Moskwy zainicjowało wielką pielgrzymkę powrotu starca do pustelni. 1 sierpnia odbyła się jakby powtórna kanonizacja świętego. W środku lata, jak 88 lat temu, znowu rozbrzmiały paschalne pieśni – więcej informacji o św. Serafimie z Sarowa szukaj w menu naszej strony pod hasłem PARAFIA – zakładka: DOLNA CERKIEW.

PROGRAM uroczystości ku czci PATRONA DOLNEJ ŚWIĄTYNI SOBORU – św. Serafima z Sarowa:

14 styczeń 2018 (niedziela)
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

15 styczeń 2018 (poniedziałek)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody oraz ciemnego razowego chleba (dolna cerkiew)
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego (górna cerkiew)
Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”

W nawie głównej soboru wystawiona będzie ikona z cząsteczką moszczej sarowskiego pustelnika

17:00 – Akatyst (akafist) do św. Serafima z Sarowa celebrowany przed ikoną świętego anachorety


Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

09-01-2018 08:40  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  BOŻE NARODZENIE – harmonogram świątecznych nabożeństw
Kiedy narodził się Zbawiciel?... Dzisiaj każdy zna datę swoich urodzin. Zapisana jest ona w jego Dowodzie Osobistym, w aktach personalnych. Dawniej tego rodzaju dokumentów niemal wcale nie prowadzono. Jedynie pamięć rodziny mogła przekazać człowiekowi okoliczności jego narodzin. Tak było w czasach antycznych i na przełomie er, gdy Chrystus przyszedł na świat. Ewangelie nie podają pełnej daty urodzin Jezusa, gdyż ówczesna cywilizacja, nie miała jednego, ogólnie przyjętego systemu datowania wydarzeń. Historycy liczyli lata od założenia Rzymu (według panującej wtedy opinii: „Wiecznego Miasta”), zaś państwowe urzędy – od wstąpienia na tron danego króla czy cezara. Dzisiejsza rachuba lat ześrodkowana jest na narodzinach Chrystusa. Boże Narodzenie stanowi jej rdzeń. Rok 1 w tej rachubie (pierwszy rok Anno Domini) jest rokiem przyjścia na świat Zbawiciela. Zestawiając dane z kronik Rzymskiego Imperium z Ewangelią mnich Dionizy Mały (†556 r. n.e.) wyliczył, że Mesjasz urodził się 25 grudnia 753 r. ad Urbe condita („od założenia Rzymu”). Większość badaczy historyków nie zgadza się z datą Dionizego i umiejscawia urodziny Zbawiciela między 4 i 7 rokiem p.n.e.
Starożytna astrologia babilońska odnotowuje, iż w roku 7 p.n.e. miała miejsce koniunkcja Jowisza i Saturna. Od maja do grudnia planety te zbliżyły się do siebie na odległość 3-krotnie krótszą niż zazwyczaj, co zdarza się raz na 139 lat. Zjawisko nałożenia na siebie planet, z Ziemi wyglądało jak jedna gwiazda wielkiej jasności. Naukowa hipoteza mówi, że była to gwiazda króla żydowskiego (Mt 2,2), która prowadziła Mędrców do Betlejem. Jowisz w czasach antycznych uchodził bowiem za planetę królewską, a jego sąsiedztwo z Saturnem (symbolizował dzień szabatu i naród żydowski) mogło skłonić Magów do szukania nowego króla właśnie w Judei.


HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW BOŻONARODZENIOWYCH:

6 styczeń 2018 (sobota) – wigilia BOŻEGO NARODZENIA
8:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, po zakończeniu której nabożeństwo Wielikoj Wieczerni
Przed głównym wejściem do soboru Bractwo Prawosławnej Młodzieży z LIPOWEJ rozdawać będzie sianko na wigilijny stół

17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)


7 styczeń 2018 (niedziela) – pierwszy dzień BOŻEGO NARODZENIA
2:00 – Jutrznia (Utrenia) oraz Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego w języku polskim (nabożeństwo celebrowane w dolnej świątyni)
10:00 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
(od godz. 9:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
17:00 – nabożeństwo wieczorne (Wielikaja Wieczernia) i wspólne śpiewanie kolęd


8 styczeń 2018 (poniedziałek) – drugi dzień BOŻEGO NARODZENIA
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – nabożeństwo wieczorne (Wieczernia) i wspólne śpiewanie kolęd


9 styczeń 2018 (wtorek) – trzeci dzień BOŻEGO NARODZENIA
8:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – nabożeństwo wieczorne

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy

30-12-2017 19:23  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  św. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY – parafialne święto katedry
19 grudnia (wtorek) 2017 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Mikołaja arcybiskupa Myr w Licji. Święty Cudotwórca urodził się pod koniec III wieku (za panowania cesarza Waleriana) w nadmorskim mieście Patra w Azji Mniejszej. Jego wuj, patarski biskup Mikołaj, widząc pobożność młodzieńca zaczął przygotowywać go do służby kapłańskiej. Pod kierunkiem zacnego krewniaka młody Mikołaj studiował wiedzę ogólną i teologiczną. Wuj wyświęcił go na psalmistę, a wkrótce potem (gdy Mikołaj osiągnął pełnoletniość) na prezbitera.
Jego podróż do stolicy prowincji zbiegła się w czasie ze śmiercią arcybiskupa Jana. W Myrach zapanowała patowa sytuacja - nie było zgodności co do tego, kto ma zostać następcą zmarłego pasterza. Zdecydowano, że nowym biskupem będzie ten, kto nazajutrz jako pierwszy wejdzie do świątyni. Święty Mikołaj nic nie wiedział o podjętych w Myrach rozstrzygnięciach, dopiero w nocy dotarł bowiem do miasta. Rano zaś - jak miał to w zwyczaju - poszedł do cerkwi na modlitwę. Okazało się, że był pierwszą osobą, która tego dnia przekroczyła próg Domu Bożego. Ulegając prośbie mieszkańców kapłan przyjął święcenia biskupie i został zwierzchnikiem Kościoła Myr w Licji.
Święty Mikołaj przeżył 65 lat. Zmarł po krótkotrwałej chorobie 6 grudnia - pomiędzy rokiem 345 a 352 (dokładny rok śmierci arcybiskupa trudno jest dziś ustalić). Ciało licyjskiego hierarchy spoczęło w podziemnej krypcie katedralnej świątyni w Myrach – więcej informacji o św. Mikołaju szukaj w menu naszej strony pod hasłem PARAFIA – zakładka: św. MIKOŁAJ.

Program uroczystości ku czci patrona soboru - św. Mikołaja Cudotwórcy:

18 grudzień (poniedziałek)
17:00 – całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)
W nawie głównej soboru wystawiona będzie ikona św. Mikołaja z fiolką zawierającą cudowną myrrę/mannę wydzielaną przez jego relikwie w Bari (we Włoszech)

19 grudzień (wtorek)
5:30 – Święta Boska Liturgia (nabożeństwo w górnej świątyni)
(od godz. 5:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
8:30 – molebien i poświęcenie wody (u kołodca)
10:00 – Święta Boska Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z ikoną świętego wokół soboru
(od godz. 8:30 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
17:00 – śpiewany akatyst ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy
(od godz. 16:30 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)

Wszystkich białostoczan serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

14-12-2017 08:59  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  PEREGRYNACJA relikwii św. NEKTARUISZA z Eginy w białostockiej katedrze
.
Program pielgrzymki relikwii św. Nektariosa metropolity Pentapolis po Polsce przewiduje wizytę w Białymstoku. Modlitwę w soborze św. Mikołaja zaplanowano na 19 – 20 listopada 2017 roku. Moszczy św. cudotwórcy z Eginy wsławiły się szczególną mocą uzdrawiania chorych onkologicznie.
NEKTARIUSZ z Eginy (imię świeckie: Anastasios Kefalas) urodził się 1 października 1846 r. w ubogiej, wielodzietnej greckiej rodzinie niedaleko Konstantynopola. Mając 30 lat wstąpił do klasztoru i został postrzyżony na mnicha o imieniu Łazarz. Po wyświęceniu na diakona przyjął imię Nektariusz. W 1886 r. patriarcha Aleksandrii udzielił mu święceń kapłańskich. Młodego prezbitera skierowano do Kairu w Egipcie, gdzie osobiście kierował pracami nad remontem świątyni Agios Nikolaos. 15 stycznia 1889 r. w odnowionej cerkwi św. Mikołaja odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Nektariosa. Na skutek intryg miejscowego duchowieństwa metropolita Pentapolis zmuszony był ustąpić z urzędu. Na greckiej wyspie Eubei zaproponowano mu pracę wędrownego kaznodziei (bez etatu). Niedawny biskup Kairu został skromnym spowiednikiem. Jego wyjątkowo bogobojne i ascetyczne życie zjednało mu autorytet starca. Duchowego ojca Grecji wyróżniała biała jak śnieg broda i dobrotliwy sposób bycia. Mawiano, że jego modlitwa posiada wyjątkową siłę, a on sam dar proroctwa i jasnowidzenia. W 1908 roku Nektariusz przeprowadził się na Eginę, gdzie zamieszkał w monasterze Świętej Trójcy, który wcześniej sam założył i zbudował. W wieku 74 lat, 8 listopada 1920 r., wycieńczony nieustanną gorączką (chorował na raka prostaty), starzec zmarł. Jego ciało zaraz po śmierci zaczęło wydzielać przyjemny zapach. Bóg chciał, by imię Nektariosa Kefalasa rozsławiły cuda dokonywane za jego wstawiennictwem. Eginski mnich objawiał się osobom, które nigdy przedtem go nie widziały. W obecności jego relikwii dochodziło do licznych uzdrowień – zwłaszcza w chorobach nowotworowych. 20 kwietnia 1961 roku Nektariusza z Eginy kanonizowano.


PORZĄDEK uroczystości ku czci św. NEKTARIUSZA z Eginy metropolity Pentapolis:
(podczas każdego z nabożeństw można będzie priłożitsia do moszczej – ucałować relikwie świętego)


19 listopad 2017 (niedziela)
17:00 – powitanie relikwii w soborze, doksologia,
............ Akatyst oraz czytanie żywotu świętego
21:00 – Akatyst oraz czytanie żywotu świętego
(od godz. 17:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии” na poniedziałkową Świętą Liturgię)

23:30 – 6:00 – przerwa techniczna (jeśli wierni będą w świątyni, cerkiew nie zostanie zamknięta)


20 listopad 2017 (poniedziałek)
8:00 – Święta Boska Liturgia
(od godz. 7:15 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
10:00 – Akatyst ku czci świętego

11:30 – pożegnanie relikwii,
przejazd do szpitalnej kaplicy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego – molebien na oddziale onkologicznym


Wszystkich białostoczan serdecznie zapraszany na wspólną modlitwę przed moszczami św. cudotwórcy z Eginy

06-11-2017 18:35  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  LISTOPADOWA modlitwa za zmarłych na cmentarzu św. EUFROZYNY – 2017
1 listopada (środa) 2017 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Jana Rylskiego. Bułgarski mnich urodził się ok. 876 roku w małej górskiej wsi Skrina koło Sredec (w okolicach dzisiejszej Sofii). Po śmierci rodziców opuścił dom rodzinny. Udał się do Monasteru Rylskiego. Spędził tu 60 lat, żyjąc w odosobnieniu, poście i modlitwie. Surowość przestrzegania reguł ascetycznych gromadziła wokół miejsca, gdzie osiadł coraz więcej mnichów pragnących go naśladować. Ziemski żywot starzec zakończył 18 sierpnia 946 roku. Jego relikwie spoczęły w klasztornej cerkwi rylskiej wspólnoty. W 1183 r. po zwycięstwie Węgier nad Bułgarami wywieziono je do Esztergom. 1 listopada 1195 roku nietlenne moszczy wróciły do Tyrnowa (ówczesna stolica Bułgarii), skąd w 1469 r. przeniesiono je do Riły.
Święty Jan Rylski jest szczególnym patronem naszej kaplicy na cmentarzu przy ul. Andrzeja Boboli. W cerkwi św. Eufrozyny przechowywana jest ikona, którą oświęcono na relikwiach bułgarskiego mincha. 1 listopada 1993 roku ówczesny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, arcybiskup Sawa, dokonał poświęcenia ołtarza i konsekracji cmentarnej świątyni (więcej informacji o kaplicy w menu naszej strony pod hasłem CMENTARZ).

Uroczystości ku czci patrona cmentarnej kaplicy – św. Jana Rylskiego:

31 październik 2017 (wtorek)
Święcenie grobów na cmentarzu św. Eufrozyny – od godz. 13:00 do godz. 16:00

1 listopad 2017 (środa) – dzień patrona św. Jana Rylskiego
9:00 – Święta Liturgia oraz panichida za zmarłych
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”об упокоении”)
Święcenie grobów na cmentarzu św. Eufrozyny 1 listopada – od godz. 8:00RODZICIELSKA SOBOTA – wspominanie zmarłych

4 listopad 2017 (sobota) – nabożeństwa w SOBORZE św. MIKOŁAJA:
8:00 – Święta Liturgia oraz panichida za zmarłych
(od godz. 7:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”об упокоении”)


4 listopad 2017 (sobota) – nabożeństwa na CMENTARZU św. EUFROZYNY:
8:45 – Święta Liturgia oraz panichida za zmarłych
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”об упокоении”)
Święcenie grobów na cmentarzu św. Eufrozyny 5 listopada – po zakończeniu Świętej Liturgii


Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych

12-10-2017 16:03  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  PRZEJŚCIE NA CZAS ZIMOWY
Kancelaria parafii informuje, że od niedzieli (1 października 2017 roku) w soborze św. Mikołaja nastąpią zmiany w pracy kancelarii oraz porządku nabożeństw. Niniejsze zmiany są następstwem przejścia na czas zimowy. W szczególności dotyczą wieczornych służb. Nowe godziny obowiązywać będą do 8 kwietnia 2018 roku. Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Porządek nabożeństw w parafii św. Mikołaja:

wieczorne nabożeństwa w katedrze rozpoczynać się będą o godz. 17:00 (a nie jak dotychczas o 18:00). Poranne nabożeństwo Świętej Liturgii pozostaje bez zmian – początek o godz. 8:00

akafist za zmarłych w cerkwi św. Eufrozyny na cmentarzu (w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca) celebrowany będzie o godz. 15:00. Początek sobotniej Świętej Liturgii tak jak dotychczas – o godz. 8:45

• zmiana czasu obejmuje również godziny otwarcia parafialnej kancelarii. Dyżur ranny pozostaje bez zmian – od 8:00 do 11:00. Przesunięty natomiast zostaje dyżur popołudniowy – od 15:00 do 16:30. Przypominamy, że w soboty kancelaria nasza czynna jest w godzinach: od 8:00 do 10:00.

parafialna biblioteka pracuje we wtorki i czwartki od 15:30 do 16:30

• spotkania Bractwa Młodzieży LIPOWA we wtorki po akafiście do św. męcz. Gabriela – o godzinę wcześniej niż dotychczas.

Czas zimowy obowiązuje do Wielkanocy 2018 roku.

10-10-2017 08:20  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  Jubileusz XXV ROCZNICY Przeniesienia Relikwii św. męcz. GABRIELA z Grodna do Białegostoku
.
W bieżącym, 2017, roku Prawosławna Cerkiew w Polsce obchodzi wielki JUBILEUSZ... 25-lecie Przeniesienia Relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku. Już od 25 lat moszczy św. Młodzieńca ze Zwierek znowuż ubogacają białostocką i podlaską ziemię. Relikwie patrona prawosławnych dzieci i młodzieży w 1992 roku witaliśmy na rogatkach miasta... i dla wielu był to podniosły moment w naszym życiu, staliśmy się silni w wierze. Dzisiaj, 25 lat później, moszczy 6-letniego Męczennika za wiarę ojców spotykać będziemy na centralnym placu miasta - na Rynku Kościuszki przed białostockim ratuszem. Powróćmy wspomnieniami do tamtych chwil - tym bardziej, że coraz mniej świadków tamtego wydarzenia żyje pośród nas...
Wychodząc naprzeciw prośbom prawosławnej społeczności Białostocczyzny Jego Ekscelencja Arcybiskup Sawa, ówczesny ordynariusz diecezji, czynił starania, by moszczy św. męcz. Gabriela mogły wrócić w rodzinne strony. Zabiegi Władyki okazały się na tyle skuteczne, że wiosną 1992 r. rozmawiano o nich na Soborze Białoruskiej Cerkwi w Mińsku. Podczas wizyty w Polsce, w czerwcu tegoż roku, zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej na Białorusi - metropolita Filaret - udzielił błogosławieństwa na uroczyste przeniesienie relikwii św. Młodzieńca z Grodna do Białegostoku. Z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Grodzieńskim i Wołkowyskim Walentym oraz z wojewodą grodzieńskim Dymitrem Arcimeni i przełożoną monasteru Narodzenia NMP w Grodnie mniszką Gabrielą II (Głuchowa) stworzono zarys przebiegu ceremonii. 21 i 22 września 1992 roku byliśmy uczestnikami epokowego wydarzenia. Po blisko 250-ciu latach ziemskiego pielgrzymowania święty ze Zwierek wracał na Białostocczyznę. Witał go ponad 120-tysięczny tłum wiernych. Wyznawcy Ortodoksji świętowali tego roku "Drugą Paschę". Podkreślając dziejową wagę tych dni Władyka Sawa mówił: Bracia i siostry! W dniu dzisiejszym, wasz biskup przekazuje wam, dawno oczekiwane relikwie świętego Gabriela - młodzieńca, męczennika - ku wiecznej adoracji. Poczynając od tego wieczoru, drzwi tej świątyni będą otwarte dla wszystkich szukających Boga poprzez wybrańca Bożego św. Gabriela, bez różnicy kto jakiej jest wiary, i skąd pochodzi...

W jedności wiary przejawia się siła Boża. Wszystkich Was - Białostoczanie i pielgrzymi z Podlasia - zapraszamy do wspólnej jubileuszowej modlitwy... i niech oręduje nam wybraniec tej ziemi, św. męcz. GabrielProgram uroczystości ku czci św. męcz. Młodzieńca Gabriela:

21 wrzesień 2017 (czwartek)
17:10 – wyjście duchowieństwa z katedry św. Mikołaja na spotkanie relikwii
17:30 – powitanie relikwii św. męcz. młodzieńca Gabriela (fontanna na placu przy RYNKU KOŚCIUSZKI) i przemarsz do soboru – wejście bramą główną od strony ul. Lipowej
18:00 – całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)
22:00 – śpiewany akatyst do św. mecz. Gabriela

22 wrzesień 2017 (piątek)
5:30 – Święta Boska Liturgia
(od godz. 5:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
8:30 – molebien i poświęcenie wody (u kołodca)
10:00 – Święta Boska Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z relikwiami wokół soboru
18:00 – śpiewany akatyst do św. mecz. Gabriela

Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”


więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć hasło: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

04-09-2017 16:17  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  św. Serafima z Sarowa – święto parafialne dolnej kaplicy
1 sierpnia (wtorek) 2017 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć pierwszego odnalezienia relikwii św. starca Serafima. Dzień ten jest jednocześnie parafialnym świętem cerkwi, która zajmuje dolną kondygnację soboru. Szczególne charyzmaty, którymi Duch Święty obdarzył mnicha z Kurska oraz cuda, których za jego wstawiennictwem doświadczali wierni, zjednały ascecie powszechną cześć i szacunek. Śmierć starca zapoczątkowała żywiołowy kult względem jego osoby. Przeświadczenie o świętości zakonnika było tak wielkie, że Synod Rosyjskiej Cerkwi powołał komisję celem zbadania uzdrowień dokonanych z orędownictwa sarowskiego pustelnika. Komisja potwierdziła autentyczność 94 udokumentowanych przypadków. W 1902 roku car Mikołaj II wyraził życzenie niezwłocznego zakończenia procesu kanonizacyjnego. Komisja zbadała grób anachorety. 11 stycznia 1903 roku orzeczono wiarygodność zachowanych relikwii. Osiemnaście dni później, 29 stycznia, Synod wydał dekret: Bogobojnego starca Serafima zaliczyć w poczet świętych Cerkwi Prawosławnej, a jego doczesne szczątki za święte relikwie uznać. Pamiątkę liturgiczną wielebnego Serafima sprawować w dzień jego śmierci (tj. 2 stycznia) oraz w dzień, w którym nastąpi wydobycie jego ciała z grobu ... Decyzję o kanonizacji podać do wiadomości imperatora i całej społeczności cerkiewnej. Zgodnie z zarządzeniem protokół z posiedzenia Synodu przekazano Mikołajowi II. Dziś widnieje na nim carski podpis oraz własnoręczna notatka: Przeczytałem z uczuciem prawdziwej radości i głębokiego rozrzewnienia. 19 lipca 1903 roku (data według kalendarza juliańskiego) z całej Rosji przybyło do Sarowa około 300 tysięcy wiernych. Uroczystościom ogłoszenia aktu kanonizacji przewodniczył metropolita Petersburga Antoni. Wśród honorowych gości obecny był car, jego rodzina i świta. Zgodnie z przepowiednią wielkiego starca "w środku lata" wierni śpiewali paschalne pieśni... więcej informacji o świętym szukaj w menu naszej strony pod hasłem: PARAFIA – DOLNA CERKIEW

Uroczystości ku czci patrona dolnej świątyni – św. Serafima z Sarowa:

31 lipiec 2017 (poniedziałek)
18:00 – całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)

1 sierpień 2017 (wtorek)
8:00 – molebien i poświęcenie wody oraz ciemnego chleba (dolna świątynia)
9:00 – św. Liturgia (górna świątynia katedry)
W nawie głównej soboru wystawiona będzie ikona z cząsteczką moszczej sarowskiego pustelnika celem adoracji świętego.

Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”


Zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

22-07-2017 10:50  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  15 czerwiec – BIAŁOSTOCKIEJ ikony Matki Bożej
15 czerwca (czwartek) 2017 roku obchodzić będziemy w soborze wielkie święto – Białostockiej ikony Matki Bożej. Przed I wojną światową obraz Orędowniczki Podlasia był największą świątynią miasta. Namalowany na desce wizerunek miał 1,5 m wysokości i 1 m szerokości. Ikonę zdobiła masywna srebrna riza, przy której umieszczono wota. Uroczystości ku czci Białostockiej Hodegetrii kończyły się procesją głównymi ulicami miasta. Cudowny obraz wychodził z cerkwi św. Mikołaja i ulicami: Lipową, Sienkiewicza, Warszawską i Kilińskiego wracał na Lipową, by krestnyj chod zamknąć z powrotem w soborze. Doświadczane za wstawiennictwem Bogurodzicy uzdrowienia skutkowały intensyfikacją kultu ikony. 25 sierpnia 1897 roku modliła się przed nią rodzina Romanowych z carem Mikołajem II.
Podczas I wojny światowej, w 1915 roku, w głąb Imperium Rosyjskiego (Polska była wówczas pod rozbiorami i nie istniała na mapach Europy) ewakuowano majątek ruchomy soboru św. Mikołaja, a wraz z nim cudowny obraz Białostockiej Orędowniczki. Wywieziona do Moskwy ikona, nigdy nie wróciła do miasta nad Białą. Zagubiła się w zawierusze Rewolucji Październikowej. Zachowało się zaledwie kilka wiernych kopii świętego wizerunku. Obraz, który obecnie znajduje się w katedrze św. Mikołaja jest kopią sporządzoną na bazie fotografii z XVII-wiecznego oryginału... więcej informacji o ikonie szukaj w menu naszej strony, zakładka: PARAFIA


Uroczystości ku czci Białostockiej ikony Matki Bożej (2-gi czwartek po Pięćdziesiątnicy):

14 czerwiec 2017 (środa)
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

15 czerwiec 2017 (czwartek)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody
9:00 – Święta Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z ikoną wokół soboru
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
18:00 – śpiewany Akatyst do Matki Bożej


Wszystkich białostoczan serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

08-06-2017 19:08  Autor:  Ks. Adam Sawicki