Informacje
 św. Gabriel
 Parafia
 Nabożeństwa
 Duchowieństwo
 Cmentarz
 Galeria
 Kontakt


 UK
 RUS
 D
 G
 Copyright

  PRZEJŚCIE NA CZAS ZIMOWY
Kancelaria parafii informuje, że od poniedziałku (1 października 2018 roku) w soborze św. Mikołaja nastąpią zmiany w pracy kancelarii oraz porządku nabożeństw. Niniejsze zmiany są następstwem przejścia na czas zimowy. W szczególności dotyczą wieczornych służb. Nowe godziny obowiązywać będą do 28 kwietnia 2019 roku. Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Porządek nabożeństw w parafii św. Mikołaja:

wieczorne nabożeństwa w katedrze rozpoczynać się będą o godz. 17:00 (a nie jak dotychczas o 18:00). Poranne nabożeństwo Świętej Liturgii pozostaje bez zmian – początek o godz. 8:00

akafist za zmarłych w cerkwi św. Eufrozyny na cmentarzu (w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca) celebrowany będzie o godz. 15:00. Początek sobotniej Świętej Liturgii tak jak dotychczas – o godz. 8:45

• zmiana czasu obejmuje również godziny otwarcia parafialnej kancelarii. Dyżur ranny pozostaje bez zmian – od 8:00 do 11:00. Przesunięty natomiast zostaje dyżur popołudniowy – od 15:00 do 16:30. Przypominamy, że w soboty kancelaria nasza czynna jest w godzinach: od 8:00 do 10:00.

parafialna biblioteka pracuje we wtorki i czwartki od 15:30 do 16:30

• spotkania Bractwa Młodzieży LIPOWA we wtorki po akafiście do św. męcz. Gabriela – o godzinę wcześniej niż dotychczas.

Czas zimowy obowiązuje do Wielkanocy 2019 roku.

04-10-2018 09:37  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  XXVI ROCZNICA Przeniesienia Relikwii św. męcz. GABRIELA z Grodna do Białegostoku
Wychodząc naprzeciw prośbom prawosławnej społeczności Białostocczyzny i całego Podlasia Jego Ekscelencja Arcybiskup Sawa, ówczesny ordynariusz diecezji, czynił starania, by moszczy św. męcz. Młodzieńca Gabriela mogły wrócić w rodzinne strony. Zabiegi Arcypasterza okazały się na tyle skuteczne, że wiosną 1992 roku rozmawiano o nich na Synodzie Białoruskiej Cerkwi w Mińsku. Podczas wizyty w Polsce, w czerwcu tegoż roku, zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej na Białorusi - metropolita Filaret - udzielił swego błogosławieństwa na uroczyste przeniesienie relikwii św. Męczennika z Grodna do Białegostoku. Z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Grodzieńskim i Wołkowyskim Walentym oraz z wojewodą grodzieńskim Dymitrem Arcimeni i przełożoną monasteru Narodzenia NMP w Grodnie mniszką Gabrielą II (Głuchowa) stworzono zarys przebiegu ceremonii. 21 i 22 września 1992 roku byliśmy uczestnikami epokowego wydarzenia. Po blisko 250-ciu latach ziemskiego pielgrzymowania święty ze Zwierek wracał na Białostocczyznę. Witał go ponad 120-tysięczny tłum wiernych. Wyznawcy Ortodoksji świętowali tego roku "Drugą Paschę". Podkreślając dziejową wagę tych dni Jego Ekscelencja Arcybiskup Sawa mówił: Bracia i siostry! W dniu dzisiejszym, wasz biskup przekazuje wam, dawno oczekiwane relikwie świętego Gabriela - młodzieńca, męczennika - ku wiecznej adoracji. Poczynając od tego wieczoru, drzwi tej świątyni będą otwarte dla wszystkich szukających Boga poprzez wybrańca Bożego św. Gabriela, bez różnicy kto jakiej jest wiary, i skąd pochodzi.

więcej informacji o przeniesieniu relikwii szukaj w menu naszej strony pod hasłem: św. GABRIEL


Program uroczystości ku czci św. męcz. Młodzieńca Gabriela:

21 wrzesień 2018 (piątek)
17:30 – powitanie relikwii św. męcz. Gabriela w soborze (ul. św. Mikołaja)
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)
22:00 – śpiewany Akatyst do św. męcz. Gabriela

22 wrzesień 2018 (sobota)
7:00 – Święta Boska Liturgia
(od godz. 6:30 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)

8:30 – Molebien i poświęcenie wody (u kołodca)
10:00 – Święta Boska Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z relikwiami wokół soboru

Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”


Wszystkich białostoczan i pielgrzymów zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć hasło: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

12-09-2018 19:37  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  św. Serafima z Sarowa – święto parafialne dolnej kaplicy
1 sierpnia (środa) 2018 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć pierwszego odnalezienia relikwii św. starca Serafima. Dzień ten jest jednocześnie parafialnym świętem cerkwi, która zajmuje dolną kondygnację soboru. Szczególne charyzmaty, którymi Duch Święty obdarzył mnicha z Kurska oraz cuda, których za jego wstawiennictwem doświadczali wierni, zjednały ascecie powszechną cześć i szacunek. Śmierć starca zapoczątkowała żywiołowy kult względem jego osoby. Przeświadczenie o świętości zakonnika było tak wielkie, że Synod Rosyjskiej Cerkwi powołał komisję celem zbadania uzdrowień dokonanych z orędownictwa sarowskiego pustelnika. Komisja potwierdziła autentyczność 94 udokumentowanych przypadków. W 1902 roku car Mikołaj II wyraził życzenie niezwłocznego zakończenia procesu kanonizacyjnego. Komisja zbadała grób anachorety. 11 stycznia 1903 roku orzeczono wiarygodność zachowanych relikwii. Osiemnaście dni później, 29 stycznia, Synod wydał dekret: Bogobojnego starca Serafima zaliczyć w poczet świętych Cerkwi Prawosławnej, a jego doczesne szczątki za święte relikwie uznać. Pamiątkę liturgiczną wielebnego Serafima sprawować w dzień jego śmierci (tj. 2 stycznia) oraz w dzień, w którym nastąpi wydobycie jego ciała z grobu ... Decyzję o kanonizacji podać do wiadomości imperatora i całej społeczności cerkiewnej. Zgodnie z zarządzeniem protokół z posiedzenia Synodu przekazano Mikołajowi II. Dziś widnieje na nim carski podpis oraz własnoręczna notatka: Przeczytałem z uczuciem prawdziwej radości i głębokiego rozrzewnienia. 19 lipca 1903 roku (data według kalendarza juliańskiego) z całej Rosji przybyło do Sarowa około 300 tysięcy wiernych. Uroczystościom ogłoszenia aktu kanonizacji przewodniczył metropolita Petersburga Antoni. Wśród honorowych gości obecny był car, jego rodzina i świta. Zgodnie z przepowiednią wielkiego starca "w środku lata" wierni śpiewali paschalne pieśni... więcej informacji o świętym szukaj w menu naszej strony pod hasłem: PARAFIA – DOLNA CERKIEW

Uroczystości ku czci patrona dolnej świątyni – św. Serafima z Sarowa:

31 lipiec 2018 (wtorek)
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

1 sierpień 2018 (środa)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody oraz ciemnego razowego chleba (dolna świątynia)
9:00 – Święta Boska Liturgia (górna świątynia katedry)
W nawie głównej soboru wystawiona będzie ikona z cząsteczką moszczej sarowskiego pustelnika celem adoracji świętego.

Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”


Zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

14-07-2018 10:23  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  7 czerwiec – BIAŁOSTOCKIEJ ikony Matki Bożej
7 czerwca (czwartek) 2018 roku obchodzić będziemy w soborze wielkie święto – Białostockiej ikony Matki Bożej. Przed I wojną światową obraz Orędowniczki Podlasia był największą świątynią miasta. Namalowany na desce wizerunek miał 1,5 m wysokości i 1 m szerokości. Ikonę zdobiła masywna srebrna riza, przy której umieszczono wota. Uroczystości ku czci Białostockiej Hodegetrii kończyły się procesją głównymi ulicami miasta. Cudowny obraz wychodził z cerkwi św. Mikołaja i ulicami: Lipową, Sienkiewicza, Warszawską i Kilińskiego wracał na Lipową, by krestnyj chod zamknąć z powrotem w soborze. Doświadczane za wstawiennictwem Bogurodzicy uzdrowienia skutkowały intensyfikacją kultu ikony. 25 sierpnia 1897 roku modliła się przed nią rodzina Romanowych z carem Mikołajem II.
Podczas I wojny światowej, w 1915 roku, w głąb Imperium Rosyjskiego (Polska była wówczas pod rozbiorami i nie istniała na mapach Europy) ewakuowano majątek ruchomy soboru św. Mikołaja, a wraz z nim cudowny obraz Białostockiej Orędowniczki. Wywieziona do Moskwy ikona, nigdy nie wróciła do miasta nad Białą. Zagubiła się w zawierusze Rewolucji Październikowej. Zachowało się zaledwie kilka wiernych kopii świętego wizerunku. Obraz, który obecnie znajduje się w katedrze św. Mikołaja jest kopią sporządzoną na bazie fotografii z XVII-wiecznego oryginału... więcej informacji o ikonie szukaj w menu naszej strony, zakładka: PARAFIA


Uroczystości ku czci Białostockiej ikony Matki Bożej (2-gi czwartek po Pięćdziesiątnicy):

6 czerwiec 2018 (środa)
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

7 czerwiec 2018 (czwartek)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody
9:00 – Święta Boska Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z ikoną wokół soboru
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
18:00 – śpiewany Akatyst do Matki Bożej


Wszystkich białostoczan serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

27-05-2018 09:14  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  5 czerwiec – św. EUFROZYNY z Połocka – chramowoj prazdnik na cmentarzu
5 czerwca (wtorek) 2018 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Eufrozyny ihumenii Połockiej. Dzień ten jest jednocześnie parafialnym świętem naszej kaplicy na cmentarzu przy ul. Andrzeja Boboli. Inicjatorem budowy cmentarnej cerkwi św. Eufrozyny był ówczesny proboszcz katedry, ks. Serafin Żeleźniakowicz. Oficjalne zezwolenie na budowę wyznaniowego miejsca grzebalnego Wydział Urbanizacji, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w Białymstoku wydał z dniem 13 listopada 1987 roku. 1 września 1990 roku dokonano poświęcenia cmentarza oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę kaplicy... więcej informacji szukaj w menu naszej strony pod hasłem CMENTARZ

Uroczystości ku czci patrona kaplicy – św. Eufrozyny z Połocka:

5 czerwiec 2018 (wtorek)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody
9:00 – Święta Boska Liturgia
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski ”о здравии” oraz ”об упокоении”)


Święcenie grobów na cmentarzu św. Eufrozyny:
– sobota (2 czerwca) – od godz. 9:00 – Liturgia i święcenie
– niedziela (5 czerwca) – od godz. 9:00 – Liturgia i święcenieSerdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy


27-05-2018 09:10  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  PRZENIESIENIE relikwii św. MIKOŁAJA z Myry Licyjskiej do Bari – 2018
22 maja (wtorek) 2018 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Mikołaja, arcybiskupa Myr. Licyjski hierarcha urodził się pod koniec III wieku w nadmorskim mieście Patra w Azji Mniejszej. Żył 65 lat. Zmarł 6 grudnia – między rokiem 345 a 352. Ciało św. Cudotwórcy spoczęło w podziemnej krypcie katedralnej świątyni w Myrach. 11 kwietnia 1087 roku biskup miasta Bari (w południowej Italii) zorganizował wyprawę do Azji. Po kilku tygodniach żeglugi okręty dopłynęły do Myr. Uzbrojeni żeglarze włamali się do bazyliki i wykradli z niej moszczy świętego Mikołaja. Bizantyjczykom próbowano wmówić, że krokiem Włochów kierowała obawa, by grobu arcybiskupa nie zbezcześcili muzułmanie (w 1034 roku opanowali Licję). 9 maja 1087 roku statki wróciły do Italii. Rok później papież Urban II, konsekrując nowy kościół w Bari, wyprawę Włochów nazwał: przeniesienie relikwii Świętego Mikołaja z Myr w Licji do Bari w Italii. Relikwie św. hierarchy złożono w srebrnym sarkofagu w podziemnej krypcie. W 1089 roku kijowski metropolita Jan II święto przeniesienia uznał za obowiązujące również na Rusi. Odmienna była reakcja Cerkwi Greckiej. Włochów oskarżono o świętokradztwo i grabież... – więcej informacji o św. Mikołaju i przeniesieniu jego relikwii szukaj w menu naszej strony pod hasłem PARAFIA – zakładka: św. MIKOŁAJ.


PROGRAM świątecznych nabożeństw ku czci patrona soboru:

21 maj 2018 (poniedziałek)
17:40 – powitanie arcypasterzy
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

22 maj 2018 (wtorek)
5:30 – Święta Boska Liturgia (górna świątynia soboru)
8:30 – Molebien i poświęcenie wody (u kołodca, na zewnątrz świątyni)

10:00 – Święta Boska Liturgia – po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z ikoną świętego wokół soboru
(od godz. 9:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)

W lewym dolnym rogu ikony umieszczony został kowczeżec z fiolką świętej myrry (manny), którą do dnia dzisiejszego wydzielają relikwie św. Mikołaja Cudotwórcy, a którą w darze z Bari otrzymała nasza parafia.

18:00 – śpiewany Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy


Parafian i pielgrzymów serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę


więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

09-05-2018 19:30  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  ZMIANA NA CZAS LETNI – 2018

Kancelaria parafii informuje, że od niedzieli Antypaschy, tj. 15 kwietnia 2018 roku, w soborze św. Mikołaja nastąpią zmiany w pracy kancelarii oraz porządku nabożeństw. Niniejsze zmiany są następstwem przejścia na czas letni. W szczególności dotyczą wieczornych służb. Nowe godziny obowiązywać będą do 1 października 2018 roku. Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Porządek nabożeństw w katedrze:

DNI POWSZEDNIE (codziennie) + SOBOTA
godz. 8:00 – Święta Boska Liturgia
godz. 18:00 – nieszpory i jutrznia (wieczernia i utrenia)

wtorek – godz. – 18:00 wieczernia oraz akatyst do św. męcz. Gabriela
czwartek – godz. – 18:00 wieczernia oraz akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy
sobota – godz. 18:00 – całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)

NIEDZIELE
7:30 – Święta Boska Liturgia (górna cerkiew)
9:00 – Święta Boska Liturgia w języku polskim (dolna cerkiew)
10:00 – Święta Boska Liturgia (górna cerkiew)
18:00 – nieszpory i akatyst (wieczernia i akafist)


KANCELARIA PARAFII urzęduje w godzinach:

dni powszednie (poniedziałek – piątek)
8:00 – 11:00 oraz 16:00 – 17:30
soboty
8:00 – 10:00
niedziele i święta (cerkiewne i państwowe)
nieczynne

KAPLICA na CMENTARZU św. EUFROZYNY
sobota – godz. 8:45 – Święta Liturgia
I i III niedziela miesiąca – godz. 16:00 panichida i akatyst za zmarłych

PARAFIALNA BIBLIOTEKA
wtorek i czwartek – od 16:00 do 17:00

BRACTWO MŁODZIEŻY – LIPOWA
spotkania we wtorki po akafiście do św. męcz. Gabriela – ok. godz. 19:00

15-04-2018 11:01  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  SOBOTA ŁAZARZA + PALMOWA NIEDZIELA + WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ + ZWIASTOWANIE BOGURODZICY – 2018
.
.
harmonogram nabożeństw

31 marzec 2018 (sobota) – SOBOTA ŁAZARZA
7:15 – spowiedź
8:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije) – święcenie palm (wierzb)

1 kwiecień 2018 (niedziela)Wchod Hospodien wo Ijerusalim – NIEDZIELA PALMOWA
7:00 – spowiedź
7:30 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego – święcenie palm (wierzb)
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego (w języku polskim – dolna świątynia) – święcenie palm (wierzb)
10:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego – święcenie palm (wierzb)
17:00 – Jutrznia Wielkiego Poniedziałku (Utrenia)

2 kwiecień 2018 – WIELKI PONIEDZIAŁEK
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – Święta Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Jutrznia Wielkiego Wtorku (Utrenia)

3 kwiecień 2018 – WIELKI WTOREK
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – Święta Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Jutrznia Wielkiej Środy (Utrenia)

4 kwiecień 2018 – WIELKA ŚRODA
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – Święta Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Jutrznia Wielkiego Czwartku (Utrenia)

5 kwiecień 2018 – WIELKI CZWARTEK
wspomnienie Ostatniej Wieczerzy – ustanowienie Eucharystii
7:30 – spowiedź
8:00 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (początek z Wieczerni)
17:00 – Jutrznia Wielkiego Piątku (Utrenia z czytaniem 12-tu Ewangelii)

6 kwiecień 2018 – WIELKI PIĄTEK
wspomnienie Męki i Ukrzyżowania Pana naszego Jezusa Chrystusa – dzień szczególnego postu
Boskiej Liturgii się nie sprawuje – nie przystępujemy do spowiedzi
7:30 – Carskie Czasy
14:00 – Nieszpory Wielkiego Piątku (Wieczernia z czynom Wynosa Płaszczanicy)
18:00 – Jutrznia Wielkiej Soboty (Utrenia z czynom Pogrebienija Płaszczanicy) + nabożeństwo wigilii święta Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy

15 kwiecień 2018 – WIELKA SOBOTA – Błagowieszczenije Preswiatoj Bogorodicy – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY
6:30 – spowiedź
7:15 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (początek z Wieczerni)


od 10:00 do 20:00 – święcenie pokarmów (oswiaszczenije pasoch)

23.20 – początek nabożeństwa paschalnego


Wszystkich parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy


więcej informacji o porządku nabożeństw w Wielkim Tygodniu WIELKIEGO POSTU szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

25-03-2018 16:10  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  Piąty Tydzień Wielkiego Postu – 2018
harmonogram nabożeństw

18 marzec 2018 (niedziela) – Niedziela św. JANA KLIMAKA (LESTWICZNIKA)
7:30 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (w języku polskim – dolna świątynia)
10:00 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17:00 – Wieczernia z rytem Pasyjnym (czytanie Ewangelii według św. Łukasza)

19 marzec 2018 (poniedziałek)
8:00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia
17:00 – Utrenia, Pierwszy Czas

20 marzec 2018 (wtorek)
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – Święta Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
16:30 – spowiedź
17:00 – Utrenia i śpiewany Akafist do św. męcz. Gabriela

21 marzec 2018 (środa)
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – Święta Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
16:00 – spowiedź
17:00 – Utrenia z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety

22 marzec 2018 (czwartek) – STOJANIJE prepodobnoj MARII
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – Święta Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
16:30 – spowiedź
17:00 – Utrenia + Akafist do św. Mikołaja Cudotwórcy

23 marzec 2018 (piątek)
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – Święta Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Utrenia z czytaniem Akafistu do Matki Bożej

24 marzec 2018 (sobota) – POCHWAŁA PRESWIATOJ BOGORODICY
7:30 – spowiedź
8:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

więcej informacji o porządku nabożeństw w Piątym tygodniu WIELKIEGO POSTU szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

Do spowiedzi można przystąpić:
wtorek, od godz. 16:00
środa, od godz. 7:30 oraz od godz. 16:30
czwartek, od godz. 7:30 oraz od godz. 16:30
sobota, od godz. 7:30 oraz od. godz. 17:00

Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy

14-03-2018 10:28  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  SPOWIEDŹ – Wielki Post 2018
.
Wielki Post to czas szczególny w życiu Cerkwi i każdego chrześcijanina – to okres pokuty i zwiększonej modlitwy. Wielu z nas stara się silniej pracować nad doskonaleniem życia duchowego. Nabożeństwa w świątyniach skłaniają do zadumy, są wyciszone. Pełna Święta Liturgia celebrowana jest wyłącznie w soboty i niedziele. W dni powszednie, środę i piątek, służy się Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Informujemy, iż w okresie Wielkiego Postu wierni mogą przystępować do sakramentów spowiedzi i eucharystii w następujące dni:

ŚRODY – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
ŚRODY – podczas popołudniowej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 16:00
(przystępujący do eucharystii winni zachować ścisły post od samego rana – jesteśmy na czczo do rozpoczęcia nabożeństwa)
PIĄTKI – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
WTOREK – 20 marca – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
CZWARTEK – 22 marca – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30

SOBOTY – podczas Liturgii św. Jana Chryzostoma – od godz. 8:00
NIEDZIELE – podczas Liturgii św. Bazylego Wielkiego

Osoby niepracujące, rencistów i emerytów serdecznie prosimy, by do sakramentów spowiedzi i eucharystii przystępowali w dni powszednie (nie odkładając tego na soboty i niedziele). Uczestniczenie w sakramentach w dni powszednie, dzięki mniejszej ilości wiernych modlących się podczas nabożeństwa, daje możliwość spokojnego i godnego przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa. W wolne od pracy soboty oraz niedziele pozwólmy na udział w sakramentach osobom czynnym zawodowo, studentom, gimnazjalistom i uczniom szkół.

03-03-2018 10:26  Autor:  Ks. Adam Sawicki