Informacje
 św. Gabriel
 Parafia
 Nabożeństwa
 Duchowieństwo
 Cmentarz
 Galeria
 Kontakt


 UK
 RUS
 D
 G
 Copyright

  św. Serafima z Sarowa – święto parafialne dolnej kaplicy
1 sierpnia (wtorek) 2017 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć pierwszego odnalezienia relikwii św. starca Serafima. Dzień ten jest jednocześnie parafialnym świętem cerkwi, która zajmuje dolną kondygnację soboru. Szczególne charyzmaty, którymi Duch Święty obdarzył mnicha z Kurska oraz cuda, których za jego wstawiennictwem doświadczali wierni, zjednały ascecie powszechną cześć i szacunek. Śmierć starca zapoczątkowała żywiołowy kult względem jego osoby. Przeświadczenie o świętości zakonnika było tak wielkie, że Synod Rosyjskiej Cerkwi powołał komisję celem zbadania uzdrowień dokonanych z orędownictwa sarowskiego pustelnika. Komisja potwierdziła autentyczność 94 udokumentowanych przypadków. W 1902 roku car Mikołaj II wyraził życzenie niezwłocznego zakończenia procesu kanonizacyjnego. Komisja zbadała grób anachorety. 11 stycznia 1903 roku orzeczono wiarygodność zachowanych relikwii. Osiemnaście dni później, 29 stycznia, Synod wydał dekret: Bogobojnego starca Serafima zaliczyć w poczet świętych Cerkwi Prawosławnej, a jego doczesne szczątki za święte relikwie uznać. Pamiątkę liturgiczną wielebnego Serafima sprawować w dzień jego śmierci (tj. 2 stycznia) oraz w dzień, w którym nastąpi wydobycie jego ciała z grobu ... Decyzję o kanonizacji podać do wiadomości imperatora i całej społeczności cerkiewnej. Zgodnie z zarządzeniem protokół z posiedzenia Synodu przekazano Mikołajowi II. Dziś widnieje na nim carski podpis oraz własnoręczna notatka: Przeczytałem z uczuciem prawdziwej radości i głębokiego rozrzewnienia. 19 lipca 1903 roku (data według kalendarza juliańskiego) z całej Rosji przybyło do Sarowa około 300 tysięcy wiernych. Uroczystościom ogłoszenia aktu kanonizacji przewodniczył metropolita Petersburga Antoni. Wśród honorowych gości obecny był car, jego rodzina i świta. Zgodnie z przepowiednią wielkiego starca "w środku lata" wierni śpiewali paschalne pieśni... więcej informacji o świętym szukaj w menu naszej strony pod hasłem: PARAFIA – DOLNA CERKIEW

Uroczystości ku czci patrona dolnej świątyni – św. Serafima z Sarowa:

31 lipiec 2017 (poniedziałek)
18:00 – całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)

1 sierpień 2017 (wtorek)
8:00 – molebien i poświęcenie wody oraz ciemnego chleba (dolna świątynia)
9:00 – św. Liturgia (górna świątynia katedry)
W nawie głównej soboru wystawiona będzie ikona z cząsteczką moszczej sarowskiego pustelnika celem adoracji świętego.

Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”


Zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

22-07-2017 10:50  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  15 czerwiec – BIAŁOSTOCKIEJ ikony Matki Bożej
15 czerwca (czwartek) 2017 roku obchodzić będziemy w soborze wielkie święto – Białostockiej ikony Matki Bożej. Przed I wojną światową obraz Orędowniczki Podlasia był największą świątynią miasta. Namalowany na desce wizerunek miał 1,5 m wysokości i 1 m szerokości. Ikonę zdobiła masywna srebrna riza, przy której umieszczono wota. Uroczystości ku czci Białostockiej Hodegetrii kończyły się procesją głównymi ulicami miasta. Cudowny obraz wychodził z cerkwi św. Mikołaja i ulicami: Lipową, Sienkiewicza, Warszawską i Kilińskiego wracał na Lipową, by krestnyj chod zamknąć z powrotem w soborze. Doświadczane za wstawiennictwem Bogurodzicy uzdrowienia skutkowały intensyfikacją kultu ikony. 25 sierpnia 1897 roku modliła się przed nią rodzina Romanowych z carem Mikołajem II.
Podczas I wojny światowej, w 1915 roku, w głąb Imperium Rosyjskiego (Polska była wówczas pod rozbiorami i nie istniała na mapach Europy) ewakuowano majątek ruchomy soboru św. Mikołaja, a wraz z nim cudowny obraz Białostockiej Orędowniczki. Wywieziona do Moskwy ikona, nigdy nie wróciła do miasta nad Białą. Zagubiła się w zawierusze Rewolucji Październikowej. Zachowało się zaledwie kilka wiernych kopii świętego wizerunku. Obraz, który obecnie znajduje się w katedrze św. Mikołaja jest kopią sporządzoną na bazie fotografii z XVII-wiecznego oryginału... więcej informacji o ikonie szukaj w menu naszej strony, zakładka: PARAFIA


Uroczystości ku czci Białostockiej ikony Matki Bożej (2-gi czwartek po Pięćdziesiątnicy):

14 czerwiec 2017 (środa)
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

15 czerwiec 2017 (czwartek)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody
9:00 – Święta Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z ikoną wokół soboru
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
18:00 – śpiewany Akatyst do Matki Bożej


Wszystkich białostoczan serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

08-06-2017 19:08  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  5 czerwiec – św. EUFROZYNY z Połocka – chramowoj prazdnik na cmentarzu
5 czerwca (poniedziałek) 2017 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Eufrozyny ihumenii Połockiej. Dzień ten jest jednocześnie parafialnym świętem naszej kaplicy na cmentarzu przy ul. św. Andrzeja Boboli. Inicjatorem budowy cmentarnej cerkwi św. Eufrozyny był ówczesny proboszcz katedry, ks. Serafin Żeleźniakowicz. Oficjalne zezwolenie na budowę wyznaniowego miejsca grzebalnego Wydział Urbanizacji, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w Białymstoku wydał z dniem 13 listopada 1987 roku. 1 września 1990 roku dokonano poświęcenia cmentarza oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę kaplicy... więcej informacji szukaj w menu naszej strony pod hasłem CMENTARZ


5 czerwca 2017 roku to drugi dzień święta PIĘĆDZIESIĄTNICY – dzień ŚWIĘTEGO DUCHA.
W związku z tym świętem uroczystości na cmentarzu – ku czci św. Eufrozyny księżnej połockiej
przeniesione zostają na sobotę – 10 czerwca


Uroczystości ku czci patrona kaplicy – św. EUFROZYNY z Połocka:

10 czerwiec 2017 (sobota)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody
9:00 – Święta Liturgia
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski ”о здравии” oraz ”об упокоении”)


Święcenie grobów na cmentarzu św. Eufrozyny – sobota (10 czerwca) od godz. 8:00


Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

23-05-2017 10:15  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  PRZENIESIENIE relikwii św. MIKOŁAJA z Myry Licyjskiej do Bari – 2017
22 maja (poniedziałek) 2017 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Mikołaja, arcybiskupa Myr. Licyjski hierarcha urodził się pod koniec III wieku w nadmorskim mieście Patra w Azji Mniejszej. Żył 65 lat. Zmarł 6 grudnia – między rokiem 345 a 352. Ciało św. Cudotwórcy spoczęło w podziemnej krypcie katedralnej świątyni w Myrach. 11 kwietnia 1087 roku biskup miasta Bari (w południowej Italii) zorganizował wyprawę do Azji. Po kilku tygodniach żeglugi okręty dopłynęły do Myr. Uzbrojeni żeglarze włamali się do bazyliki i wykradli z niej moszczy świętego Mikołaja. Bizantyjczykom próbowano wmówić, że krokiem Włochów kierowała obawa, by grobu arcybiskupa nie zbezcześcili muzułmanie (w 1034 roku opanowali Licję). 9 maja 1087 roku statki wróciły do Italii. Rok później papież Urban II, konsekrując nowy kościół w Bari, wyprawę Włochów nazwał: przeniesienie relikwii Świętego Mikołaja z Myr w Licji do Bari w Italii. Relikwie św. hierarchy złożono w srebrnym sarkofagu w podziemnej krypcie. W 1089 roku kijowski metropolita Jan II święto przeniesienia uznał za obowiązujące również na Rusi. Odmienna była reakcja Cerkwi Greckiej. Włochów oskarżono o świętokradztwo i grabież... – więcej informacji o św. Mikołaju i przeniesieniu jego relikwii szukaj w menu naszej strony pod hasłem PARAFIA – zakładka: św. MIKOŁAJ.


PROGRAM przebiegu świątecznych nabożeństw ku czci patrona soboru:

21 maj 2017 (niedziela)
17:40 – powitanie arcypasterzy
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

22 maj 2017 (poniedziałek)
5:30 – Święta Liturgia (górna świątynia soboru)
8:30 – Molebien i poświęcenie wody (u kołodca, na zewnątrz świątyni)

10:00 – Święta Liturgia – po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z ikoną świętego wokół soboru
(od godz. 9:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)

W lewym dolnym rogu ikony umieszczony został kowczeżec z fiolką świętej myrry (manny), którą do dnia dzisiejszego wydzielają relikwie św. Mikołaja Cudotwórcy, a którą w darze z Bari otrzymała nasza parafia.

18:00 – śpiewany Akatyst do św. Mikołaja CudotwórcyParafian i pielgrzymów serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

07-05-2017 08:02  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  ZMIANA NA CZAS LETNI – 2017
Kancelaria parafii informuje, że od niedzieli Antypaschy, tj. 23 kwietnia 2017 roku, w soborze św. Mikołaja nastąpią zmiany w pracy kancelarii oraz porządku nabożeństw. Niniejsze zmiany są następstwem przejścia na czas letni. W szczególności dotyczą wieczornych służb. Nowe godziny obowiązywać będą do 1 października 2017 roku. Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Porządek nabożeństw w katedrze:

DNI POWSZEDNIE (codziennie) + SOBOTA
godz. 8:00 – Święta Liturgia
godz. 18:00 – nieszpory i jutrznia (wieczernia i utrenia)

wtorek – godz. – 18:00 wieczernia oraz akatyst do św. męcz. Gabriela
czwartek – godz. – 18:00 wieczernia oraz akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy
sobota – godz. 18:00 – całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)

NIEDZIELE
7:30 – Święta Liturgia (górna cerkiew)
9:00 – Święta Liturgia w języku polskim (dolna cerkiew)
10:00 – Święta Liturgia (górna cerkiew)
18:00 – nieszpory i akatyst (wieczernia i akafist)


KANCELARIA PARAFII urzęduje w godzinach:

dni powszednie (poniedziałek – piątek)
8:00 – 11:00 oraz 16:00 – 17:30
soboty
8:00 – 10:00
niedziele i święta (cerkiewne i państwowe)
nieczynne

KAPLICA na CMENTARZU św. EUFROZYNY
sobota – godz. 8:45 – Święta Liturgia
I i III niedziela miesiąca – godz. 16:00 panichida i akatyst za zmarłych

PARAFIALNA BIBLIOTEKA
wtorek i czwartek – od 16:00 do 17:00

BRACTWO MŁODZIEŻY – LIPOWA
spotkania we wtorki po akafiście do św. męcz. Gabriela – ok. godz. 19:00

21-04-2017 08:39  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  PASCHALNY TYDZIEŃ – 2017

harmonogram nabożeństw

15 kwiecień 2017 (sobota)
23:20 – początek nabożeństwa paschalnego (Połunoszcznica – celebrowana przed św. Płaszczanicą)

16 kwiecień 2017 (niedziela) – WIELKANOC (PASCHA CHRYSTUSOWA)
0:00 – Paschalna Utrenia + św. Liturgia św. Jana Złotoustego
14:00 – Wielka Paschalna Wieczernia (krestnyj chod wokół soboru)

17 kwiecień 2017 (poniedziałek) – WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK
8:00 – Paschalna Utrenia
9:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego (krestnyj chod wokół soboru)
17:00 – Paschalna Wieczernia

18 kwiecień 2017 (wtorek) – święto IKONY MATKI BOŻEJ „IWIERSKOJ”
8:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego (krestnyj chod wokół soboru)
17:00 – Paschalna Wieczernia

21 kwiecień 2017 (piątek) – święto IKONY MATKI BOŻEJ „ŻYCIODAJNE ŹRÓDŁO” ("Żywonosnyj Istocznik")
8:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego (bezpośrednio po nabożeństwie – święcenie wody)
17:00 – Paschalna Wieczernia

22 kwiecień 2017 (sobota)
nabożeństwo w SOBORZE św. MIKOŁAJA
8:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego (szczególna modlitwa za zmarłych)
(od godz. 7:30 przyjmowane będą zapiski z imionami ”об упокоении”)
17:00 – Wsienoszcznoje Bdienije (Całonocne Czuwanie)

22 kwiecień 2017 (sobota)
nabożeństwo na CMENTARZU św. EUFROZYNY
8:00 – święcenie grobów
9:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego oraz panichida za zmarłych
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”об упокоении”)

23 kwiecień 2017 (niedziela) – NIEDZIELA św. TOMASZA (ANTYPSCHA)
7:30 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
9:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego (w języku polskim – dolna świątynia)
10:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
18:00 – Akafist przed ikoną Zmartwychwstania Pańskiego


Zapraszamy do wspólnej modlitwy
CHRISTOS WOSKRESIE

14-04-2017 16:57  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  ZWIASTOWANIE BOGURODZICY + SOBOTA ŁAZARZA + PALMOWA NIEDZIELA + WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ – 2017


harmonogram nabożeństw

7 kwiecień 2017 (piątek)Błagowieszczenije Preswiatoj Bogorodicy – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNIE
8:00 – Czasy (można przystąpić do spowiedzi)
9:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego (początek z Wieczerni)
17:00 – Jutrznia Soboty Łazarza (Utrenia)

8 kwiecień 2017 (sobota) – SOBOTA ŁAZARZA
7:15 – spowiedź
8:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije) – święcenie palm (wierzb)

9 kwiecień 2017 (niedziela)Wchod Hospodien wo Ijerusalim – NIEDZIELA PALMOWA
7:00 – spowiedź
7:30 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego – święcenie palm (wierzb)
9:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego (w języku polskim – dolna świątynia) – święcenie palm (wierzb)
10:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego – święcenie palm (wierzb)
17:00 – Jutrznia Wielkiego Poniedziałku (Utrenia)

10 kwiecień 2017 – WIELKI PONIEDZIAŁEK
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Jutrznia Wielkiego Wtorku (Utrenia)

11 kwiecień 2017 – WIELKI WTOREK
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Jutrznia Wielkiej Środy (Utrenia)

12 kwiecień 2017 – WIELKA ŚRODA
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Jutrznia Wielkiego Czwartku (Utrenia)

13 kwiecień 2017 – WIELKI CZWARTEK
wspomnienie Ostatniej Wieczerzy – ustanowienie Eucharystii
7:30 – spowiedź
8:00 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
9:00 – św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego (początek z Wieczerni)
17:00 – Jutrznia Wielkiego Piątku (Utrenia z czytaniem 12-tu Ewangelii)

14 kwiecień 2017 – WIELKI PIĄTEK
wspomnienie Męki i Ukrzyżowania Pana naszego Jezusa Chrystusa – dzień szczególnego postu
Boskiej Liturgii się nie sprawuje – nie przystępujemy do spowiedzi
7:30 – Carskie Czasy
14:00 – Nieszpory Wielkiego Piątku (Wieczernia z czynom Wynosa Płaszczanicy)
18:00 – Jutrznia Wielkiej Soboty (Utrenia z czynom Pogrebienija Płaszczanicy)

15 kwiecień 2017 – WIELKA SOBOTA
6:30 – spowiedź
7:15 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego (początek z Wieczerni)


od 10:00 do 20:00 – święcenie pokarmów (oswiaszczenije pasoch)

23.20 – początek nabożeństwa paschalnego

Wszystkich parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o porządku nabożeństw w Wielkim Tygodniu WIELKIEGO POSTU szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

06-04-2017 08:57  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  Piąty Tydzień Wielkiego Postu – 2017

harmonogram nabożeństw

26 marzec 2017 (niedziela) – Niedziela św. JANA KLIMAKA (LESTWICZNIKA)
7:30 – św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego
9:00 – św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego (w języku polskim – dolna świątynia)
10:00 – św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17:00 – Wieczernia z rytem Pasyjnym (czytanie Ewangelii według św. Łukasza)

27 marzec 2017 (poniedziałek)
8:00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia
17:00 – Utrenia, Pierwszy Czas

28 marzec 2017 (wtorek)
8:00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia
16:00 – spowiedź
17:00 – Utrenia i śpiewany Akafist do św. męcz. Gabriela

29 marzec 2017 (środa)
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
16:00 – spowiedź
17:00 – Utrenia z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety

30 marzec 2017 (czwartek) – STOJANIJE prepodobnoj MARII
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
16:30 – spowiedź
17:00 – Utrenia + Akafist do św. Mikołaja Cudotwórcy

31 marzec 2017 (piątek)
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:00 – św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Utrenia z czytaniem Akafistu do Matki Bożej

01 kwiecień 2017 (sobota) – POCHWAŁA PRESWIATOJ BOGORODICY
7:30 – spowiedź
8:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

więcej informacji o porządku nabożeństw w Piątym tygodniu WIELKIEGO POSTU szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

Do spowiedzi można przystąpić:
wtorek, od godz. 16:00
środa, od godz. 7:30 oraz od godz. 16:00
czwartek, od godz. 7:30 oraz od godz. 16:30
sobota, od godz. 7:30 oraz od. godz. 17:00

Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy

27-03-2017 09:26  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  SPOWIEDŹ – Wielki Post 2017
Wielki Post to czas szczególny w życiu Cerkwi i każdego chrześcijanina – to okres pokuty i zwiększonej modlitwy. Wielu z nas stara się silniej pracować nad doskonaleniem życia duchowego. Nabożeństwa w świątyniach skłaniają do zadumy, są wyciszone. Pełna Święta Liturgia celebrowana jest wyłącznie w soboty i niedziele. W dni powszednie, środę i piątek, służy się Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Informujemy, iż w okresie Wielkiego Postu wierni mogą przystępować do sakramentów spowiedzi i eucharystii w następujące dni:

ŚRODY – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
ŚRODY – podczas popołudniowej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 16:00
(przystępujący do eucharystii winni zachować ścisły post od samego rana – jesteśmy na czczo do rozpoczęcia nabożeństwa)
PIĄTKI – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
CZWARTEK – 9 marca – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
WTOREK – 21 marca – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
CZWARTEK – 30 marca – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30

SOBOTY – podczas Liturgii św. Jana Chryzostoma – od godz. 8:00
NIEDZIELE – podczas Liturgii św. Bazylego Wielkiego

Osoby niepracujące, rencistów i emerytów serdecznie prosimy, by do sakramentów spowiedzi i eucharystii przystępowali w dni powszednie (nie odkładając tego na soboty i niedziele). Uczestniczenie w sakramentach w dni powszednie, dzięki mniejszej ilości wiernych modlących się podczas nabożeństwa, daje możliwość spokojnego i godnego przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa. W wolne od pracy soboty oraz niedziele pozwólmy na udział w sakramentach osobom czynnym zawodowo, studentom, gimnazjalistom i uczniom szkół.

28-02-2017 10:52  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  MIASOPUSTNAJA POMINALNAJA RODITIELSKAJA SUBBOTA oraz PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – 2017
.
18 lutego 2017 roku przypada dzień szczególnej modlitwy za zmarłych – POMINALNAJA RODITIELSKAJA SOBOTA.
Podajemy informacje o przebiegu nabożeństw:

18 luty 2017 – sobór św. Mikołaja
8:00 – Święta Liturgia i bezpośrednio po niej panichida za zmarłych
(od godz. 7:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”об упокоении”)

18 luty 2017 – cerkiew św. Eufrozyny na cmentarzu
8:45 – Święta Liturgia oraz panichida za zmarłych
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”об упокоении”)


PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – harmonogram nabożeństw w katedrze św. Mikołaja:

26 luty 2017 (niedziela) – Niedziela PRZEBACZENIA WIN
7:30 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
9:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego (w języku polskim – dolna świątynia)
10:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – Wieczernia z czynem PRZEBACZENIA WIN

27 luty 2017 (poniedziałek)
8:00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia
17:00 – Wielikoje Powieczerije z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety

28 luty 2017 (wtorek)
8:00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia
17:00 – Wielikoje Powieczerije z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety

01 marzec 2017 (środa)
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:15 – św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
17:00 – Wielikoje Powieczerije z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety

02 marzec 2017 (czwartek)
8:00 – Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia
17:00 – Wielikoje Powieczerije z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety

03 marzec 2017 (piątek)
7:30 – Czasy, Izobrazitielnyje (można przystąpić do spowiedzi)
8:15 – św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
Bezpośrednio po św. Liturgii molebień do św. męcz. Teodora z Tyru (święcenie koliwa)
16:30 – Utrenia i Krestnaja Pieśń

04 marzec 2017 (sobota)
8:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o porządku nabożeństw w Pierwszym tygodniu WIELKIEGO POSTU szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

19-02-2017 18:11  Autor:  Ks. Adam Sawicki