Informacje
 św. Gabriel
 Parafia
 Nabożeństwa
 Duchowieństwo
 Cmentarz
 Galeria
 Kontakt


 UK
 RUS
 D
 G
 Copyright

  Harmonogram odwiedzin domów wiernych z WODĄ JORDAŃSKĄ – 2019 rok
.
20 styczeń 2019 (niedziela) – 12 luty 2019 (wtorek)
14:00 – 20:00 – odwiedziny wiernych z wodą jordańską

Harmonogram odwiedzin wywieszony jest przy wejściu do cerkwi oraz
na stronie internetowej – patrz czerwony znaczek ”KOLĘDA” w lewym górnym rogu STRONY STARTOWEJ ---- niestety nasza strona nie jest obsługiwana przez system ANDROID (za wynikłe problemy - przepraszamy)


W dniach odwiedzin wiernych z wodą jordańską
kancelaria parafii dyżuruje codziennie w godz.:
8:00 – 11:00 oraz 15:00 – 16:30
w soboty: 8:00 – 10:00
w niedziele – nieczynne

Osoby, które chcą przyjąć kapłanów z wodą święconą,
a które w okrasie minionego roku zmieniły miejsce swojego zamieszkania
(opuściły naszą parafię bądź do niej nowoprzybyły)
proszone są o podanie tych zmian do
KANCELARII PARAFII
tel. /85/ 742-07-80
w godz.: 8:00 – 11:00 lub 15:00 – 16:30

14-01-2019 19:02  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  15 stycznia 2019 – św. SERAFIMA z SAROWA
W niedzielę, 14 stycznia 1833 roku, 74-letni mnich Serafim uczestniczył w św. Liturgii (jak się później okaże – ostatni raz). Następnego dnia o szóstej rano bracia otworzą drzwi jego celi, gdyż zaniepokoi ich zapach dymu ulatniający się z izby pustelnika. Starzec będzie klęczał przed ikoną Matki Bożej Umilenije. Złożonymi na piersiach rękoma będzie przyciskał do piersi miedziany krzyż. Zgarbiony, z pochyloną głową, odziany w białą sukmanę, z otwartą księgą przed sobą – w pierwszej chwili będzie się wydawało, że zatwornik usnął podczas czytania modlitw. Ciało św. kapłana pogrzebane zostanie w głównej świątyni monasteru...
5 kwietnia 1927 roku Tambowski Gubispołkom sprofanował relikwiarz sarowskiego starca. Na klasztornym dziedzińcu sowieci spalili dębową trumnę (w 1833 roku złożono w niej ciało zmarłego pustelnika) oraz cyprysowy grób, w którym od kanonizacji 1903 roku spoczywały relikwie anachorety. Doczesne szczątki św. Serafima skonfiskowano i wraz z odzieżą zapakowano do kufra – zbrojny oddział czekistów wywiózł je do Temnikowa. Zbezczeszczone moszczy odebrano Cerkwi celem tzw. "badań naukowych"... i wszelki ślad po nich zaginął.
11 stycznia 1991 roku w Kazańskim Soborze Sankt-Petersburga dyrektor Muzeum Religii i Ateizmu, Kuczyński S. A., i patriarcha Aleksy II podpisali porozumienie, na mocy którego relikwie bogobojnego mnicha z Kurska przekazane zostały Rosyjskiej Cerkwi. Kolejne proroctwo zatwornika spełniło się latem 1991 roku. Samotnik obiecał siostrom z "młynarskiej" wspólnoty, że "zmartwychwstanie" i przyjdzie z Sarowa do Diwiejewa. Przeniesienie nietlennych moszczej z Sankt-Petersburga do Moskwy zainicjowało wielką pielgrzymkę powrotu starca do pustelni. 1 sierpnia odbyła się jakby powtórna kanonizacja świętego. W środku lata, jak 88 lat temu, znowu rozbrzmiały paschalne pieśni – więcej informacji o św. Serafimie z Sarowa szukaj w menu naszej strony pod hasłem PARAFIA – zakładka: DOLNA CERKIEW.

PROGRAM uroczystości ku czci PATRONA DOLNEJ ŚWIĄTYNI SOBORU – św. Serafima z Sarowa:

14 styczeń 2019 (poniedziałek)
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

15 styczeń 2019 (wtorek)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody oraz ciemnego razowego chleba (dolna cerkiew)
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego (górna cerkiew)
Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”

W nawie głównej soboru wystawiona będzie ikona z cząsteczką moszczej sarowskiego pustelnika

17:00 – Akatyst (akafist) do św. męcz. Gabriela celebrowany przed relikwiami świętego


Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

11-01-2019 08:50  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  BOŻE NARODZENIE – harmonogram świątecznych nabożeństw
Kiedy narodził się Zbawiciel?... Dzisiaj każdy zna datę swoich urodzin. Zapisana jest ona w jego Dowodzie Osobistym, w aktach personalnych. Dawniej tego rodzaju dokumentów niemal wcale nie prowadzono. Jedynie pamięć rodziny mogła przekazać człowiekowi okoliczności jego narodzin. Tak było w czasach antycznych i na przełomie er, gdy Chrystus przyszedł na świat. Ewangelie nie podają pełnej daty urodzin Jezusa, gdyż ówczesna cywilizacja, nie miała jednego, ogólnie przyjętego, systemu datowania wydarzeń. Historycy liczyli lata od założenia Rzymu (według panującej wtedy opinii: „Wiecznego Miasta”), zaś państwowe urzędy – od wstąpienia na tron danego króla czy cezara. Dzisiejsza rachuba lat ześrodkowana jest na narodzinach Chrystusa. Boże Narodzenie stanowi jej rdzeń. Rok 1 w tej rachubie (pierwszy rok Anno Domini) jest rokiem przyjścia na świat Zbawiciela. Zestawiając dane z kronik Rzymskiego Imperium z Ewangelią mnich Dionizy Mały (†556 r. n.e.) wyliczył, że Mesjasz urodził się 25 grudnia 753 r. ad Urbe condita („od założenia Rzymu”). Większość badaczy historyków nie zgadza się z datą Dionizego i umiejscawia urodziny Zbawiciela między 4 i 7 rokiem p.n.e.
Starożytna astrologia babilońska odnotowuje, iż w roku 7 p.n.e. miała miejsce koniunkcja Jowisza i Saturna. Od maja do grudnia planety te zbliżyły się do siebie na odległość 3-krotnie krótszą niż zazwyczaj, co zdarza się raz na 139 lat. Zjawisko nałożenia na siebie planet, z Ziemi wyglądało jak jedna gwiazda wielkiej jasności. Naukowa hipoteza mówi, że była to gwiazda króla żydowskiego (Mt 2,2), która prowadziła Mędrców do Betlejem. Jowisz w czasach antycznych uchodził bowiem za planetę królewską, a jego sąsiedztwo z Saturnem (symbolizował dzień szabatu i naród żydowski) mogło skłonić Magów do szukania nowego króla właśnie w Judei.

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW BOŻONARODZENIOWYCH:

6 styczeń 2019 (niedziela) – wigilia BOŻEGO NARODZENIA
7:30 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego (nabożeństwo celebrowane w języku polskim w dolnej świątyni soboru)
10:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego (bezpośrednio po Liturgii nabożeństwo Wielikoj Wieczerni)
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije) – bezpośrednia transmisja na antenie Radia Białystok

7 styczeń 2019 (poniedziałek) – pierwszy dzień BOŻEGO NARODZENIA
2:00 – Jutrznia (Utrenia) + Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
(od godz. 8:30 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
17:00 – nabożeństwo wieczorne (Wielikaja Wieczernia) i wspólne śpiewanie kolęd

8 styczeń 2019 (wtorek) – drugi dzień BOŻEGO NARODZENIA
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – nabożeństwo wieczorne (Wieczernia) i wspólne śpiewanie kolęd

9 styczeń 2019 (środa) – trzeci dzień BOŻEGO NARODZENIA
8:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – nabożeństwo wieczorne

Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy


29-12-2018 11:57  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  BOŻE NARODZENIE – święto według NOWEGO STYLU
.
Nabożeństwo będzie celebrowane w cerkwi na GÓRCE św. MARII MAGDALENY.

24 grudzień 2018 (poniedziałek) – wigilia BOŻEGO NARODZENIA
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

25 grudzień 2018 (wtorek) – pierwszy dzień BOŻEGO NARODZENIA
9:00 – Święta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

21-12-2018 16:49  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  św. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY – parafialne święto katedry
19 grudnia (środa) 2018 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Mikołaja arcybiskupa Myr w Licji. Święty Cudotwórca urodził się pod koniec III wieku (za panowania cesarza Waleriana) w nadmorskim mieście Patra w Azji Mniejszej. Jego wuj, patarski biskup Mikołaj, widząc pobożność młodzieńca zaczął przygotowywać go do służby kapłańskiej. Pod kierunkiem zacnego krewniaka młody Mikołaj studiował wiedzę ogólną i teologiczną. Wuj wyświęcił go na psalmistę, a wkrótce potem (gdy Mikołaj osiągnął pełnoletniość) na prezbitera.
Jego podróż do stolicy prowincji zbiegła się w czasie ze śmiercią arcybiskupa Jana. W Myrach zapanowała patowa sytuacja - nie było zgodności co do tego, kto ma zostać następcą zmarłego pasterza. Zdecydowano, że nowym biskupem będzie ten, kto nazajutrz jako pierwszy wejdzie do świątyni. Święty Mikołaj nic nie wiedział o podjętych w Myrach rozstrzygnięciach, dopiero w nocy dotarł bowiem do miasta. Rano zaś - jak miał to w zwyczaju - poszedł do cerkwi na modlitwę. Okazało się, że był pierwszą osobą, która tego dnia przekroczyła próg Domu Bożego. Ulegając prośbie mieszkańców kapłan przyjął święcenia biskupie i został zwierzchnikiem Kościoła Myr w Licji.
Święty Mikołaj przeżył 65 lat. Zmarł po krótkotrwałej chorobie 6 grudnia - pomiędzy rokiem 345 a 352 (dokładny rok śmierci arcybiskupa trudno jest dziś ustalić). Ciało licyjskiego hierarchy spoczęło w podziemnej krypcie katedralnej świątyni w Myrach – więcej informacji o św. Mikołaju szukaj w menu naszej strony pod hasłem PARAFIA – zakładka: św. MIKOŁAJ.

Program uroczystości ku czci patrona soboru - św. Mikołaja Cudotwórcy:

18 grudzień 2018 (wtorek)
17:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)
W nawie głównej soboru wystawiona będzie ikona św. Mikołaja z fiolką zawierającą cudowną myrrę/mannę wydzielaną przez jego relikwie w Bari (we Włoszech)

19 grudzień 2018 (środa)
5:30 – Święta Boska Liturgia (nabożeństwo w górnej świątyni)
(od godz. 5:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)

8:30 – molebien i poświęcenie wody (u kołodca)
10:00 – Święta Boska Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z ikoną świętego wokół soboru
(od godz. 8:30 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)

17:00 – śpiewany Akatyst ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy
(od godz. 16:30 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)

Wszystkich białostoczan serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

26-11-2018 08:41  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  PRZEJŚCIE NA CZAS ZIMOWY
Kancelaria parafii informuje, że od poniedziałku (1 października 2018 roku) w soborze św. Mikołaja nastąpią zmiany w pracy kancelarii oraz porządku nabożeństw. Niniejsze zmiany są następstwem przejścia na czas zimowy. W szczególności dotyczą wieczornych służb. Nowe godziny obowiązywać będą do 28 kwietnia 2019 roku. Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Porządek nabożeństw w parafii św. Mikołaja:

wieczorne nabożeństwa w katedrze rozpoczynać się będą o godz. 17:00 (a nie jak dotychczas o 18:00). Poranne nabożeństwo Świętej Liturgii pozostaje bez zmian – początek o godz. 8:00

akafist za zmarłych w cerkwi św. Eufrozyny na cmentarzu (w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca) celebrowany będzie o godz. 15:00. Początek sobotniej Świętej Liturgii tak jak dotychczas – o godz. 8:45

• zmiana czasu obejmuje również godziny otwarcia parafialnej kancelarii. Dyżur ranny pozostaje bez zmian – od 8:00 do 11:00. Przesunięty natomiast zostaje dyżur popołudniowy – od 15:00 do 16:30. Przypominamy, że w soboty kancelaria nasza czynna jest w godzinach: od 8:00 do 10:00.

parafialna biblioteka pracuje we wtorki i czwartki od 15:30 do 16:30

• spotkania Bractwa Młodzieży LIPOWA we wtorki po akafiście do św. męcz. Gabriela – o godzinę wcześniej niż dotychczas.

Czas zimowy obowiązuje do Wielkanocy 2019 roku.

04-10-2018 09:37  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  XXVI ROCZNICA Przeniesienia Relikwii św. męcz. GABRIELA z Grodna do Białegostoku
Wychodząc naprzeciw prośbom prawosławnej społeczności Białostocczyzny i całego Podlasia Jego Ekscelencja Arcybiskup Sawa, ówczesny ordynariusz diecezji, czynił starania, by moszczy św. męcz. Młodzieńca Gabriela mogły wrócić w rodzinne strony. Zabiegi Arcypasterza okazały się na tyle skuteczne, że wiosną 1992 roku rozmawiano o nich na Synodzie Białoruskiej Cerkwi w Mińsku. Podczas wizyty w Polsce, w czerwcu tegoż roku, zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej na Białorusi - metropolita Filaret - udzielił swego błogosławieństwa na uroczyste przeniesienie relikwii św. Męczennika z Grodna do Białegostoku. Z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Grodzieńskim i Wołkowyskim Walentym oraz z wojewodą grodzieńskim Dymitrem Arcimeni i przełożoną monasteru Narodzenia NMP w Grodnie mniszką Gabrielą II (Głuchowa) stworzono zarys przebiegu ceremonii. 21 i 22 września 1992 roku byliśmy uczestnikami epokowego wydarzenia. Po blisko 250-ciu latach ziemskiego pielgrzymowania święty ze Zwierek wracał na Białostocczyznę. Witał go ponad 120-tysięczny tłum wiernych. Wyznawcy Ortodoksji świętowali tego roku "Drugą Paschę". Podkreślając dziejową wagę tych dni Jego Ekscelencja Arcybiskup Sawa mówił: Bracia i siostry! W dniu dzisiejszym, wasz biskup przekazuje wam, dawno oczekiwane relikwie świętego Gabriela - młodzieńca, męczennika - ku wiecznej adoracji. Poczynając od tego wieczoru, drzwi tej świątyni będą otwarte dla wszystkich szukających Boga poprzez wybrańca Bożego św. Gabriela, bez różnicy kto jakiej jest wiary, i skąd pochodzi.

więcej informacji o przeniesieniu relikwii szukaj w menu naszej strony pod hasłem: św. GABRIEL


Program uroczystości ku czci św. męcz. Młodzieńca Gabriela:

21 wrzesień 2018 (piątek)
17:30 – powitanie relikwii św. męcz. Gabriela w soborze (ul. św. Mikołaja)
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)
22:00 – śpiewany Akatyst do św. męcz. Gabriela

22 wrzesień 2018 (sobota)
7:00 – Święta Boska Liturgia
(od godz. 6:30 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)

8:30 – Molebien i poświęcenie wody (u kołodca)
10:00 – Święta Boska Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z relikwiami wokół soboru

Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”


Wszystkich białostoczan i pielgrzymów zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć hasło: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

12-09-2018 19:37  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  św. Serafima z Sarowa – święto parafialne dolnej kaplicy
1 sierpnia (środa) 2018 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć pierwszego odnalezienia relikwii św. starca Serafima. Dzień ten jest jednocześnie parafialnym świętem cerkwi, która zajmuje dolną kondygnację soboru. Szczególne charyzmaty, którymi Duch Święty obdarzył mnicha z Kurska oraz cuda, których za jego wstawiennictwem doświadczali wierni, zjednały ascecie powszechną cześć i szacunek. Śmierć starca zapoczątkowała żywiołowy kult względem jego osoby. Przeświadczenie o świętości zakonnika było tak wielkie, że Synod Rosyjskiej Cerkwi powołał komisję celem zbadania uzdrowień dokonanych z orędownictwa sarowskiego pustelnika. Komisja potwierdziła autentyczność 94 udokumentowanych przypadków. W 1902 roku car Mikołaj II wyraził życzenie niezwłocznego zakończenia procesu kanonizacyjnego. Komisja zbadała grób anachorety. 11 stycznia 1903 roku orzeczono wiarygodność zachowanych relikwii. Osiemnaście dni później, 29 stycznia, Synod wydał dekret: Bogobojnego starca Serafima zaliczyć w poczet świętych Cerkwi Prawosławnej, a jego doczesne szczątki za święte relikwie uznać. Pamiątkę liturgiczną wielebnego Serafima sprawować w dzień jego śmierci (tj. 2 stycznia) oraz w dzień, w którym nastąpi wydobycie jego ciała z grobu ... Decyzję o kanonizacji podać do wiadomości imperatora i całej społeczności cerkiewnej. Zgodnie z zarządzeniem protokół z posiedzenia Synodu przekazano Mikołajowi II. Dziś widnieje na nim carski podpis oraz własnoręczna notatka: Przeczytałem z uczuciem prawdziwej radości i głębokiego rozrzewnienia. 19 lipca 1903 roku (data według kalendarza juliańskiego) z całej Rosji przybyło do Sarowa około 300 tysięcy wiernych. Uroczystościom ogłoszenia aktu kanonizacji przewodniczył metropolita Petersburga Antoni. Wśród honorowych gości obecny był car, jego rodzina i świta. Zgodnie z przepowiednią wielkiego starca "w środku lata" wierni śpiewali paschalne pieśni... więcej informacji o świętym szukaj w menu naszej strony pod hasłem: PARAFIA – DOLNA CERKIEW

Uroczystości ku czci patrona dolnej świątyni – św. Serafima z Sarowa:

31 lipiec 2018 (wtorek)
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

1 sierpień 2018 (środa)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody oraz ciemnego razowego chleba (dolna świątynia)
9:00 – Święta Boska Liturgia (górna świątynia katedry)
W nawie głównej soboru wystawiona będzie ikona z cząsteczką moszczej sarowskiego pustelnika celem adoracji świętego.

Od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”


Zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

14-07-2018 10:23  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  7 czerwiec – BIAŁOSTOCKIEJ ikony Matki Bożej
7 czerwca (czwartek) 2018 roku obchodzić będziemy w soborze wielkie święto – Białostockiej ikony Matki Bożej. Przed I wojną światową obraz Orędowniczki Podlasia był największą świątynią miasta. Namalowany na desce wizerunek miał 1,5 m wysokości i 1 m szerokości. Ikonę zdobiła masywna srebrna riza, przy której umieszczono wota. Uroczystości ku czci Białostockiej Hodegetrii kończyły się procesją głównymi ulicami miasta. Cudowny obraz wychodził z cerkwi św. Mikołaja i ulicami: Lipową, Sienkiewicza, Warszawską i Kilińskiego wracał na Lipową, by krestnyj chod zamknąć z powrotem w soborze. Doświadczane za wstawiennictwem Bogurodzicy uzdrowienia skutkowały intensyfikacją kultu ikony. 25 sierpnia 1897 roku modliła się przed nią rodzina Romanowych z carem Mikołajem II.
Podczas I wojny światowej, w 1915 roku, w głąb Imperium Rosyjskiego (Polska była wówczas pod rozbiorami i nie istniała na mapach Europy) ewakuowano majątek ruchomy soboru św. Mikołaja, a wraz z nim cudowny obraz Białostockiej Orędowniczki. Wywieziona do Moskwy ikona, nigdy nie wróciła do miasta nad Białą. Zagubiła się w zawierusze Rewolucji Październikowej. Zachowało się zaledwie kilka wiernych kopii świętego wizerunku. Obraz, który obecnie znajduje się w katedrze św. Mikołaja jest kopią sporządzoną na bazie fotografii z XVII-wiecznego oryginału... więcej informacji o ikonie szukaj w menu naszej strony, zakładka: PARAFIA


Uroczystości ku czci Białostockiej ikony Matki Bożej (2-gi czwartek po Pięćdziesiątnicy):

6 czerwiec 2018 (środa)
18:00 – Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

7 czerwiec 2018 (czwartek)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody
9:00 – Święta Boska Liturgia – bezpośrednio po nabożeństwie procesja (krestnyj chod) z ikoną wokół soboru
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
18:00 – śpiewany Akatyst do Matki Bożej


Wszystkich białostoczan serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

więcej informacji o harmonogramie świątecznych nabożeństw szukaj w menu naszej strony pod hasłem NABOŻEŃSTWA – u góry, na szarym pasku nad zdjęciami, proszę otworzyć zakładkę: HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

27-05-2018 09:14  Autor:  Ks. Adam Sawicki

  5 czerwiec – św. EUFROZYNY z Połocka – chramowoj prazdnik na cmentarzu
5 czerwca (wtorek) 2018 roku Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Eufrozyny ihumenii Połockiej. Dzień ten jest jednocześnie parafialnym świętem naszej kaplicy na cmentarzu przy ul. Andrzeja Boboli. Inicjatorem budowy cmentarnej cerkwi św. Eufrozyny był ówczesny proboszcz katedry, ks. Serafin Żeleźniakowicz. Oficjalne zezwolenie na budowę wyznaniowego miejsca grzebalnego Wydział Urbanizacji, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w Białymstoku wydał z dniem 13 listopada 1987 roku. 1 września 1990 roku dokonano poświęcenia cmentarza oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę kaplicy... więcej informacji szukaj w menu naszej strony pod hasłem CMENTARZ

Uroczystości ku czci patrona kaplicy – św. Eufrozyny z Połocka:

5 czerwiec 2018 (wtorek)
8:00 – Molebien i poświęcenie wody
9:00 – Święta Boska Liturgia
(od godz. 8:00 przyjmowane będą zapiski ”о здравии” oraz ”об упокоении”)


Święcenie grobów na cmentarzu św. Eufrozyny:
– sobota (2 czerwca) – od godz. 9:00 – Liturgia i święcenie
– niedziela (5 czerwca) – od godz. 9:00 – Liturgia i święcenieSerdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy


27-05-2018 09:10  Autor:  Ks. Adam Sawicki