Święcenia kapłańskie diakona Dawida Sulimy

25 sierpnia w X Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub udzielił święceń kapłańskich diakonowi Dawidowi Sulimie.

Arcybiskup zwracając się do nowego kapłana naszej diecezji, powiedział m.in. że dzień święceń kapłańskich jest najważniejszym dniem w życiu każdego duchownego. Dzień ten także jest wyjątkowy dla żony duchownego, która staję się od tej chwili matuszką, współsłużąc jednocześnie swemu mężowi w parafii.

 

za:orthodox.bialystok.pl