Świętej Eufrozyny Połockiej – święto parafialne na cmentarzu

5 czerwca Cerkiew czci pamięć Świętej Eufrozyny ihumenii z Połocka,  patronki cerkwi cmentarnej znajdującej się przy ulicy ks. A.Boboli w Białymstoku. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Anatol Ławreszuk. W homilii duchowny przybliżył wiernym życie świętej mniszki Eufrozyny, oraz jej trudy mniszego życia. Na zakończenie nabożeństwa wierni z "krestnym chodem" obeszli trzykrotnie świątynie. W tym dniu Liturgia była bardzo wyjątkowa, bowiem po raz ostatni w tym roku usłyszeliśmy radosne śpiewy hymnów paschalnych.

autor: Paweł Iwaniuk

foto: Autor