Święto prep. Eufrozyny Połockiej i Sobota Rodzicielska

5 czerwca Cerkiew wspomina pamięć św. mniszki Eufrozyny z Połocka. Jest ona patronką naszej cmentarnej świątyni. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się molebnem i oświęceniem wody, po którym sprawowano Boską Liturgię. Zgodnie z wieloletnią tradycją, duchowni w tym dniu modlili się przy grobach i dokonywali ich oświęcenia. Panichidą sprawowaną za dusze zmarłych, którzy zostali pochowani na naszym cmentarzu i procesją z molebnem do Świętej zakończyły się świąteczne uroczystości.

Proboszcz parafii, o. mitrat Jan Fiedorczuk podziękował zebranym za przybycie i wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania skierował do osób zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie cmentarza oraz dbanie o porządek i należyty wystrój cerkwi.

Wieczorem w katedralnym soborze św. Mikołaja sprawowana była jutrznia za zmarłych (zaupokojnaja utrenia), podczas której wznoszono szczególne modlitwy w intencji zbawienia wszystkich przodków, którzy odeszli do wieczności.

6 czerwca, w Sobotę Rodzicielską (gr. Sobota Dusz) w zarówno w katedrze św. Mikołaja jak i w cerkwi św. Eufrozyny były sprawowane Boskie Liturgie i ogólne panichidy.

Żywot świętej Eufrozyny

O sobotach rodzicielskich