Święto przeniesienia relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy

Wieczornym, śpiewanym akatystem ku czci św. Mikołaja, arcybiskupa Miry Licejskiej zakończyły się świąteczne uroczystości w katedralnym soborze w Białymstоku. Nabożeństwom całonocnego czuwania (21 maja) oraz Boskiej Liturgii (22 maja) przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. Uczestniczyli w nich także licznie zgromadzeni duchowni dekanatu białostockiego na czele z JE Najprzewielebniejszym Andrzejem, Biskupem Supraskim.

Dwudniowe uroczystości, a przede wszystkim miłość do św. Mikołaja, mimo ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, zgromadziły mieszkańców miasta Białegostoku i okolic. Otwarty teren soboru oraz słoneczna pogoda sprzyjały, przy zachowaniu obowiązujących norm, na dość liczne uczestnictwo wiernych.

Na zakończenie uroczystości władyka Jakub podziękował zebranym duchownym, chórom, staroście i radzie parafialnej oraz zgromadzonym wiernym oraz życzył wszystkim by przykład życia świętego Mikołaja i jego wstawiennictwo towarzyszyły w każdym dniu.
Święty Mikołaj Cudotwórca od lat należy do najbardziej czczonych świętych w Cerkwi prawosławnej. Jest on adresatem modlitw w wielu intencjach.

Święty Mikołaju Cudotwórco, módl się do Boga za nami!

 

 

 

fot. protod. Wiaczesław Perek