Święto na cmentarzu św. Eufrozyny – zaproszenie

W sobotę, 5 czerwca 2021 r. Cerkiew będzie wspominać św. mniszkę Eufrozynę, księżną połocką.

Jest ona patronką świątyni na naszym parafialnym cmentarzu.

Harmonogram święta:

8:00 - początek święcenia grobów

8:00 - molebień i oświęcenie wody

9:00 - Boska Liturgia i procesja

 

Serdecznie zapraszamy!

św. Eufrozyna, księżna połocka