Święto na cmentarzu św. Eufrozyny

W najbliższy piątek Cerkiew wspomina św. mniszkę Eufrozynę, księżną połocką.

Jest ona patronką świątyni na naszym parafialnym cmentarzu.

Harmonogram święta:

8:00 - początek święcenia grobów

8:00 - molebień i oświęcenie wody

9:00 - Boska Liturgia i procesja

 

św. Eufrozyna, księżna połocka