Terminarz udzielania ślubów 2021 – 2024

NIE SPRAWUJE SIĘ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

(daty zgodne z kalendarzem liturgicznym używanym w parafii św. Mikołaja Cudotwórcy)

1. W przeddzień każdej środy, piątku i niedzieli w ciągu całego roku (tj. we wtorki i czwartki i soboty)

2. W przeddzień świąt z rzędu dwunastu, świąt parafialnych i wielkich świąt

3. W czasie postów:

 • Wielkiego
  • w 2022 r. od 7 marca do 23 kwietnia;
  • w 2023 r. od 27 lutego do 15 kwietnia;
  • w 2024 r. od 18 marca do 4 maja;
 • piotrowego
  • w 2022 r. od 20 czerwca do 11 lipca;
  • w 2023 r. od 13 czerwca do 11 lipca;
  • w 2024 r. od 1 lipca do 11 lipca;
 • przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy (14-27 sierpnia)
 • i bożonarodzeniowego (28 listopada - 6 stycznia)

4. W okresie „świętych dni”, od 7 do 20 stycznia

5. W okresie seropustnego tygodnia (maslenicy), rozpoczynając od niedzieli mięsopustnej i w niedzielę seropustną

  • w 2022 r. od 27 lutego do 6 marca;
  • w 2023 r. od 19 do 26 lutego;
  • w 2024 r. od 10 do 17 marca;

6. W okresie Paschalnego Tygodnia

  • w 2022 r. od 24 do 30 kwietnia;
  • w 2023 r. od 16 do 22 kwietnia;
  • w 2024 r. od 4 do 10 maja;

7. W wigilię i dzień święta Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela – 11 września

8. W wigilię i dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego – 27 września

 

Małżeństwo, jak pisze bp Kalistos (Ware), nie jest jedynie stanem natury, ale jest stanem łaski. Bóg tworzy człowieka jako mężczyznę i niewiastę (Rdz 1,27). Życie w małżeństwie powinno być ciągłym dążeniem do osiągnięcia tego rajskiego stanu jedności. W Nowym Testamencie, Jezus Chrystus, biorąc udział w zaślubinach w Kanie Galilejskiej oraz przemieniając tam wodę w wino (J 2,1-11), błogosławi na wspólne życie kobiety i mężczyzny. Apostoł Paweł w Liście do Efezjan porównuje małżeństwo do mistycznego związku Chrystusa i Cerkwi (Ef 5,22-33). Podstawą tego związku jest miłość i ona powinna stanowić także fundament małżeństwa. Należy pamiętać, że wymiar małżeństwa nie ogranicza się tylko do życia na ziemi, ale ma swoją kontynuację w wieczności.

Ślub składa się z dwóch części: obrzędu zaręczyn (cs. obruczenije) i obrzędu ukoronowania (cs. wienczanije). Pomimo tego, że obecnie są one sprawowane najczęściej w tym samym dniu, nie ma przeszkód, by zaręczyny odbyły się np. kilka miesięcy przed sakramentem małżeństwa. Wg euchologionu (cs. trebnik) zaręczyny odbywają się po Boskiej Liturgii i ich symbolem są obrączki ślubne. Obrzęd ukoronowania, którego nazwa wywodzi się od koron - wieńców (cs. wiencow), symbolizujących chwałę Królestwa Niebiańskiego, odbywał się zawsze w trakcie Boskiej Liturgii. Niestety, ochłodzenie życia duchowego spowodowało wykształcenie się odrębnej ceremonii ślubu. Świadkami ślubu są wszyscy wierni obecni na uroczystości, ale z formalnego i prawnego punktu widzenia wymagana jest dodatkowa obecność dwojga dorosłych osób (przynajmniej jedno powinno być osobą prawosławną).

Decyzja o ślubie powinna być podjęta przez dwoje świadomych, pewnych swojej miłości ludzi. W kwestiach formalnych prosimy o kontakt z kancelarią parafialną (z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoli na uniknięcie problemów np. z rezerwacją sali w terminach, w których nie będzie możliwości udzielenia ślubu).

za: cerkiew.pl