Tygodniowy harmonogram nabożeństw – Tydzień Paschalny

                 Harmonogram nabożeństw w Paschalnym Tygodniu

PASCHA
ZMARWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

NIEDZIELA 2 maja

23:20 nabożeństwo środka nocy (połunoszcznica)

  0:00 jutrznia i Boska Liturgia

14:00 paschalna wielka wieczernia

PASCHALNY PONIEDZIAŁEK (3 maja)

św. męczennika młodzieńca Gabriela

  8:00 paschalna jutrznia

  9:00 Boska Liturgia

17:00 paschalna wieczernia i modlitwa w intencji maturzystów

PASCHALNY WTOREK (4 maja)

  8:00 Boska Liturgia

17:00 paschalna wieczernia

PASCHALNA ŚRODA (5 maja)

  8:00 Boska Liturgia

17:00 paschalna wieczernia

PASCHALNY CZWARTEK (6 maja)

św. wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy

  8:00 Boska Liturgia

17:00 paschalna wieczernia

PASCHALNY PIĄTEK (7 maja)

Ikony Bogarodzicy „Życiodajne Źródło” (Żywonosnyj Istocznik)

  8:00 Boska Liturgia i oświęcenie wody

17:00 paschalna wieczernia

PASCHALNA SOBOTA (8 maja)

w soborze św. Mikołaja

  8:00 Boska Liturgia i rozdanie artosu (chleba paschalnego)

17:00 całonocne czuwanie

 

na cmentarzu św. Euforozyny

od 8:00 – święcenie grobów

  8:00 proskomidia

  9:00 Boska Liturgia

foto: Paweł Iwaniuk
foto: Paweł Iwaniuk