Wielkopostna spowiedź

Wielki Post to czas szczególny w życiu Cerkwi i każdego chrześcijanina – to okres pokuty i zwiększonej modlitwy. Wielu z nas stara się silniej pracować nad doskonaleniem życia duchowego. Nabożeństwa w świątyniach skłaniają do zadumy, są wyciszone. Pełna Święta Boska Liturgia celebrowana jest wyłącznie w soboty i niedziele. W dni powszednie, środę oraz piątek, służy się Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Informujemy, iż w okresie Wielkiego Postu wierni mogą przystępować do sakramentów spowiedzi i eucharystii w następujące dni:

● ŚRODY – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
● ŚRODY – podczas popołudniowej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 16:00 (przystępujący do eucharystii winni zachować ścisły post od samego rana – jesteśmy na czczo do rozpoczęcia nabożeństwa)
● PIĄTKI – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
● CZWARTEK – 11 kwietnia – podczas Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów – od godz. 7:30
● SOBOTY – podczas Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma – od godz. 8:00
● NIEDZIELE – podczas Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego – 7:30, 9:00 (nabożeństwo w języku polskim), 10:00

Osoby niepracujące, rencistów i emerytów, serdecznie prosimy, by do sakramentów spowiedzi i eucharystii przystępowali w dni powszednie (nie odkładając tego na soboty i niedziele). Uczestniczenie w sakramentach w środę lub piątek, dzięki mniejszej ilości wiernych modlących się podczas nabożeństwa, daje możliwość spokojnego i godnego przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa. W wolne od pracy soboty oraz niedziele pozwólmy na udział w sakramentach osobom czynnym zawodowo, studentom i uczniom szkół.