Wskazówki dotyczące przebiegu nabożeństwa w okresie od Wielkiego Czwartku do Święta Paschy

Wskazówki dotyczące przebiegu nabożeństwa w okresie od Wielkiego Czwartku do Święta Paschy

 

Bracia i Siostry!

Przed nami najważniejsze dni Wielkiego Tygodnia i Święto Świąt – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Ze względu na panującą epidemię i liczne ograniczenia dotyczące naszego życia i poruszania się, pragnę przekazać Wam najważniejsze informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w nabożeństwach sprawowanych w Katedrze Świętego Mikołaja w Białymstoku.

 1. Nadal obowiązuje ograniczenie liczby osób uczestniczących w nabożeństwach w świątyni (5 osób)
 2. Od 16.04.2020r. (czwartek) – obowiązują nas maseczki zakrywające nos i usta.
 3. Wielki Czwartek
 • Boska Liturgia o godz. 8.00, spowiedź od godz. 7.15.

Osoby które pragną przystąpić w tym wyjątkowym dniu do Spowiedzi, po jej zakończeniu  powinny opuścić świątynię i słuchać nabożeństwa stojąc na zewnątrz (nagłośnienie będzie włączone), w maseczkach, zachowując bezpieczną odległość 1,5-2 m. Wchodzą do cerkwi na moment przyjęcia Św. Pryczastia i wychodzą ze świątyni pozostając w jej pobliżu do zakończenia Liturgii.

 • 17.00 Utrenia i 12 fragmentów Ewangelii. W Cerkwi może przebywać 5 osób. Osoby które przyjdą na nabożeństwo dużo wcześniej (do 16.45) mogą wejść do Cerkwi aby postawić świece i wychodzą ze świątyni. Następnie słuchają nabożeństwa stojąc na zewnątrz w bezpiecznych odstępach. Proszę o przygotowanie osłonek na świece.

 

 1. Wielki Piątek
 • 7:30 Czasy – w Cerkwi pozostaje 5 osób
 • 14:00 Wieczernia i wyniesienie Płaszczenicy. W Cerkwi może przebywać 5 osób. Pozostali Wierni pozostają na zewnątrz Świątyni. Aby podejść do Płaszczenicy wchodzimy po 5 osób drzwiami głównymi, a wychodzimy bocznymi od strony parkingu.
 • 18:00 Utrenia i nabożeństwo pogrzebu Jezusa Chrystusa. W cerkwi może przebywać 5 osób. Pozostali Wierni przebywają na zewnątrz. Nabożeństwo będzie słyszalne przez głośniki.
 • Procesja z Płaszczenicą – uczestniczą duchowni i mały chór. Wszyscy wierni pozostają na swych miejscach na zewnątrz Świątyni. Do Płaszczenicy będzie można podejść do godz. 22.00 po 5 osób w Świątyni, zachowując przy tym bezpieczne odstępy.

 

 1. Wielka Sobota

Cerkiew będzie otwarta od godz. 6.00. W Cerkwi może przebywać jedynie 5 osób.

 • 7:00 początek spowiedzi
 • 8:00 Boska Liturgia

Wierni słuchają nabożeństwa stojąc na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznych odstępów. Osoby przystępujące do Pryczastia wchodzą do Świątyni z zachowaniem bezpiecznych odstępów na sam moment udzielania Komunii. Po zakończeniu Liturgii rozpocznie się święcenie pokarmów. Gdy na zewnątrz świątyni zgromadzi się większa liczba wiernych, Duchowny podejdzie do zgromadzonych na zewnątrz i poświęci pokarmy. Następnie święcenie pokarmów będzie odbywało się od godz. 11.00-20.00. Do świątyni wchodzi maksymalnie 5 osób. Wchodzimy przez wejście główne, wychodzimy od strony parkingu.

Do Płaszczenicy będzie można podejść do godz. 23.20. przy zachowaniu bezpiecznych odstępów. Następnie należy opuścić Świątynię i wysłuchać Nabożeństwa stojąc na zewnątrz.

 • Procesja paschalna

Uczestniczą w niej duchowni i mały chór. Wszyscy zgromadzeni Wierni pozostają na zewnątrz świątyni do zakończenia nabożeństwa.

 

 1. Pascha
 • 14.00 Wielka Paschalna Wieczernia

W Cerkwi przebywa maksymalnie 5 Wiernych, pozostali pozostają na zewnątrz Świątyni. W procesji uczestniczą jedynie duchowni oraz mały chór.

 1. Poniedziałek wielkanocny
 • 8:00 Utrenia
 • 9:00 Boska Liturgia

5 osób w Cerkwi, pozostali na zewnątrz Świątyni.

 

Wszystkie nabożeństwa z Katedry będą transmitowane na facebooku. Niektóre na kanale Youtube. Linki we wcześniejszej odezwie.

 

Bracia i Siostry,

żyjemy nadzieją na to, iż wzorem lat ubiegłych do naszego kraju zostanie przywieziony  Święty Ogień z Grobu Pańskiego z Jerozolimy. Ogień zostanie przekazany Wiernym przed początkiem paschalnego nabożeństwa ok. 23.30. Prosimy o przygotowanie odpowiednich lichtarzyków oraz świec z osłonką.

 

Informacja porządkowa: Prosimy o parkowanie aut na placu parafialnym w miejscu niedawno wyburzonych budynków gospodarczych. Parking jest utwardzony i obszerny.

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Wiernych i życzę błogosławionych dni Wielkiego Tygodnia i radosnej Paschy 2020!!!!

 

o. Jan Fiedorczuk z duchowieństwem Katedry