XXIX rocznica przeniesienia relikwii męczennika Gabriela – harmonogram

Program  uroczystości

XXIX  R O C Z N I C Y

Przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca

Gabriela

z Grodna do Białegostoku

21 – 22 września 2021 r.

21 września 2021 r. (wtorek)

  • 1730 – powitanie relikwii św. męcz. Gabriela w soborze (ul. św. Mikołaja)
  • 1745 – powitanie Arcypasterzy
  • 1800 całonocne czuwanie  (wsienoszcznoje bdienije)
  • 2100 akatyst ku czci św. męczennika Gabriela (śpiewany)

22 września 2021 r. (środa)

  • 530 Boska Liturgia (Bożestwiennaja Liturgija)
  • 830 molebien i oświęcenie wody (wodoswiatnyj molebien) (przy studni)
  • 1000 Boska Liturgia (Bożestwiennaja Liturgija)
  • 1800 akatyst ku czci św. męczennika Gabriela (śpiewany)

 

Serdecznie zapraszamy!