7-14 stycznia

Niedziela – 7 stycznia
ŚWIĘTO NARODZENIA PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
2:00 jutrznia i Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
9:00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17:00 wielka wieczernia i śpiew kolęd
poniedziałek – 8 stycznia
sobór najświętszej bogarodzicy
świętych józefa sprawiedliwego, dawida króla i jakuba, brata pańskiego
9:00 Boska Liturgia
17:00 wieczernia i śpiew kolęd
wtorek – 9 stycznia
apostoła i pierwszego męczennika stefana
8:00 Boska Liturgia
17:00 wieczernia i śpiew kolęd
środa – 10 stycznia
8:00 Boska Liturgia
17:00 nabożeństwo wieczorne
Czwartek – 11 stycznia
8:00 Boska Liturgia
17:00 akatyst ku czci Zbawiciela (Iisusu Sładczajszemu)
piątek – 12 stycznia
8:00 Boska Liturgia
17:00 nabożeństwo wieczorne
sobota – 13 stycznia
zakończenie święta narodzenia chrystusa
sobota po święcie narodzenia chrystusa i przed świętem objawienia pańskiego
8:00 Boska Liturgia
17:00 całonocne czuwanie
Niedziela – 14 stycznia
XXxii niedziela po Pięćdziesiątnicy
święto obrzezania pańskiego
świętego bazylego wielkiego
niedziela przed świętem objawienia pańskiego
7:30 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
9:00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego w jęz. polskim (dolna cerkiew św. Serafima Sarowskiego)
10:00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17:00 całonocne czuwanie