Białostocka ikona Matki Bożej – wykład

W drugi czwartek po święcie Pięćdziesiątnicy wychwalamy pamięć Białostockiej Ikony Matki Bożej. Ikona ta znajduje się m.in w Soborze św. Mikołaja w Białymstoku. O kulcie, historii tej ikony opowiada o. prot. Adam Sawicki. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu “Supraskie Środy”.