,

Cerkiew św. Marii Magdaleny

Cerkiew św. równej apostołom Marii Magdaleny na wzgórzu. Za: Bagnowka.