, ,

Chirotonia biskupia archimandryty Andrzeja (Borkowskiego)

Święcenia biskupie archimandryty Andrzeja (Borkowskiego), ihumena monasteru męskiego w Supraślu. Święcenia miały miejsce w dniach 26 – 27 września 2017 r. w soborze św. Mikołaja w Białymstoku.

za: www.cerkiew.pl