Dożynki Województwa Podlaskiego – obchody liturgiczne

10 września JE Najprzewielebniejszy Jakub przewodniczył Boskiej Liturgii w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo rozpoczęło obchody Dożynek Województwa Podlaskiego, podczas których podlascy rolnicy dziękowali za zebrane plony.

Po odczytaniu fragmentu ewangelii Arcybiskup Jakub zwrócił się do zebranych w świątyni ze słowem pouczenia. Hierarcha wyjaśnił symbolikę czytanego fragmentu Pisma Świętego. Szatami weselnymi z przypowieści jest łaska Boża, bez której nie jesteśmy w stanie uzyskać zbawienia. Łaskę Bożą zakładamy na siebie modląc się, żyjąc według przykazań, uczestnicząc w nabożeństwach. Ekscelencja pouczył, aby dziękując za tegoroczne plony, nie zapominać również by podziękować za te niewidzialne dary od Boga.

W świątyni obecni byli członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego: Wiesława Burnos i Marek Malinowski, radny województwa podlaskiego – Sławomir Nazaruk, starosta powiatu białostockiego – Jan Perkowski wraz z zastępcą – Romanem Czepe oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej i reprezentanci rolników w tradycyjnych strojach ludowych.

Po poświęceniu przez Arcybiskupa Jakuba wieńców dożynkowych – symbolu udanych plonów, głos zabrała Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Pani wicemarszałek podziękowała za wspólną modlitwę. W ramach wdzięczności oraz na pamiątkę tej modlitwy, w imieniu podlaskich rolników, przekazała parafii św. Mikołaja w Białymstoku zdobiony ewangeliarz.

Po nabożeństwie Arcybiskup Jakub uczestniczył w oficjalnych obchodach Podlaskich dożynek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, które otworzył marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. Zabierając tam głos, hierarcha podziękował rolnikom, którzy żywią nas swoją ciężką pracą. Następnie pobłogosławił chleby, które jak podkreślił, są symbolem ich ciężkiej pracy.

Paweł Nasuta

fot za.: www.podlaskie.eu, protodiakon Wiaczesław Perek

Dożynki Województwa Podlaskiego