Nabożeństwa indywidualne

Wszystkie nabożeństwa cerkiewne są wspólne, gdyż jeżeli „cierpi jeden członek, to współcierpią z nim wszystkie członki, i jeśli jeden członek doznaje chwały, to współradują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście Ciałem Chrystusa” (1 Kor 12, 26-27). Są jednak sytuacje, które w szczególny sposób dotyczą konkretnych osób lub rodzin.

W naszej parafii istnieje możliwość poproszenia o sprawowanie:

  • panichidy (nabożeństwa za zmarłych) – z reguły połączona jest ze wspomnieniem zmarłego podczas Boskiej Liturgii; preferowane terminy to dni powszednie (od poniedziałku do soboty) po porannej liturgii (godz. 8:00), z wyjątkiem wielkich świąt i świąt parafialnych;
  • molebna (nabożeństwa w intencji żyjących; najczęściej: przed podróżą, przed rozpoczęciem ważnego dzieła, w intencji zdrowia oraz dziękczynny) – preferowane terminy to dni powszednie (od poniedziałku do soboty) po porannej liturgii (godz. 8:00), z wyjątkiem wielkich świąt i świąt parafialnych; wskazane jest by modlitwa była połączona z uczestniczeniem w Boskiej Liturgii;
  • modlitwy wielodniowej (zarówno za żywych jak i za zmarłych) – na okres: tygodnia, miesiąca, 40 dni (tzw. sorokousty), pół roku, roku lub dowolnego innego okresu czasu; wpisane imiona są wspominane praktycznie każdego dnia (z wyjątkiem dni aliturgicznych) podczas proskomidii;
  • oświęcenia mieszkania;
  • oświęcenia samochodu – umówienie indywidualne w kancelarii parafialnej;
  • spowiedzi i eucharystii osób chorych (w domu);
  • spowiedzi poza nabożeństwami;

O sprawowanie panichidy, molebna oraz podanie imion na modlitwę wielodniowe można poprosić w cerkwi, w punkcie sprzedaży świec (swiecznoj jaszczyk) oraz w kancelarii parafialnej. Pozostałe posługi dobrze jest umówić w kancelarii parafialnej bądź indywidualnie z duchownym.