Oświęcenie mieszkania (domu)

Wszystko, co jest niezbędne dla życia człowieka Cerkiew oświęca modlitwą i błogosławieństwem. Oświęcenie domu, mieszkania, samochodu lub innych ważnych miejsc i przedmiotów jest przede wszystkim świadectwem naszej nadziei na Boga i wiary w to, że nic nie zdarza się bez Jego woli.

„Mój dom – moja twierdza” głosi przysłowie, a ap. Paweł nazywa chrześcijańską rodzinę „małą Cerkwią”. W związku z tym, dom lub mieszkanie, w którym mieszka „mała Cerkiew” może (i powinny) być traktowane jako analogia świątyni. Łaska Boża, o którą prosi się w obrzędzie oświęcenia domu ma przede wszystkim wspomagać drogę zbawienia domowników, o czym mówią słowa troparionu:

Chryste, jak z Twoim wejściem zbawienie nadeszło dla domu Zacheusza, tak i teraz niech z wejściem Twych sług kapłanów również z nimi wejdą święci twoi aniołowie, pokój Twój daj temu domowi i miłosiernie pobłogosław go, zbawiając i oświecając wszystkich tych, którzy chcą w nim żyć.

W trakcie obrzędu kapłan oświęca olej, następnie kropi oświęconą wodą ściany i wszystkie pomieszczenia i namaszcza cztery przeciwległe ściany domu oświęconym olejem. Są to czynności analogiczne do tych, które wykonuje się przy oświęceniu świątyni, z wyjątkiem tego, że zamiast olejem, ściany cerkwi namaszczane są św. mirrą.

Obrzęd kończy się czytaniem Ewangelii (Łk 29, 1-10) i ektenią, w której modlimy się, o to, by Bóg:

… zesłał swoje błogosławieństwo na ten dom i na sługę Twego N. (lub: służebnicę Twoją N.), i na wszystkich, którzy zamierzają w nim zamieszkać, i poślij im anioła Twego stróża, aby zachował i uchronił ich od wszelkiego złego, i kierował ku pełnieniu wszelkich dobrych czynów, i ku wypełnieniu świętych przykazań Chrystusa, aby zostali oni zachowani od głodu, zarazy, trzęsienia ziemi, potopu, ognia, miecza i napaści obcych ludów, od wszelkiej śmiertelnej rany, i dał im zdrowie oraz długie życie, otoczył ich opieką i we wszystkim wzbogacił, módlmy się wszyscy: Panie, usłysz nas i zmiłuj się.

Należy pamiętać, że łaska Boża nie działa automatycznie. Według słów św. Teofana Rekluza, „łaska, która przechodzi od Boga przez święty krzyż, ikony, oświęconą wodę, chleb (…) ma moc tylko dla tych, którzy są godni tej łaski, którzy starają się o jej zaskarbienie poprzez pokajanie, modlitwy, pokorę, uczynki miłosierdzia i przejawy innych cnót chrześcijańskich”.

Co należy przygotować?

Przed oświęceniem domu należy przygotować:

  • oświęconą wodę,
  • świece (min. 4),
  • olej lub oliwę.

Duchowny pomoże w określeniu miejsc, gdzie będą narysowane krzyżyki lub przyklejone naklejki z krzyżykami. W tych miejscach ustawia się także świeczki. Przed ikonami, na stoliku nakrytym białym obrusem powinna być przygotowana jedna świeca, naczynie z oświęconą wodą, naczynie z oliwą oraz karteczka z imionami domowników.

fot. orthphoto.net.