Święto świętej Marii Magdaleny

4 sierpnia Cerkiew uroczyście obchodzi pamięć św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, jednej ze Świętych Niewiast Niosących Wonności. Świątecznej Boskiej Liturgii w cerkwi ku czci Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku, na wzgórzu zwanym imieniem świętej, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Tuż przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii Arcybiskup dokonał małego poświecenia cerkwi po jej generalnym remoncie. Dzień wcześniej, wieczorem, uroczystemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Arcybiskup Jakub na zakończenie świątecznych uroczystości zwrócił się do zgromadzonych na świątynnym wzgórzu. Podkreślił wyjątkowość miejsca, w którym dzisiaj się zebrano oraz wyjątkowość świętej, której czczono modlitewną pamięć. Bowiem to Maria Magdalena jako pierwsza zobaczyła Zmartwychwstałego Chrystusa. To ona obwieściła tę wiadomość Apostołom. Każdy z nas powinien doświadczać spotkania z Jezusem w swoim życiu. Ekscelencja podkreślił, że mimo iż nie zobaczymy Go tak jak Maria Magdalena oczyma fizycznie, to powinniśmy go doświadczać oczami duszy i serca. Święta Maria Magdalena pokazuje nam jak poprzez miłość i wierność do Jezusa zostaniemy nagrodzeni możliwością spotkania Go. Podążając za Chrystusem bez kompromisu będziemy odczuwać Jego obecność. Arcybiskup Jakub pouczał, że jest to celem naszego życia, abyśmy tak jak Maria Magdalena poświęcili całe swoje życie Zmartwychwstałemu Chrystusowi.

Cerkiew św. Marii Magdaleny znajdująca się na terenie parafii katedralnej św. Mikołaja mieści się na nieczynnym od lat 60 – tych XX w. cmentarzu. Od momentu reaktywowania Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w 1994 r., świątynia pełniła funkcję cerkwi wojskowej, w której posługę nieśli prawosławni kapelani miejscowej jednostki wojskowej. Od listopada 2020 roku zarządzanie świątynią ponownie przejęła parafia katedralna św. Mikołaja. Dekretem Arcybiskupa Jakuba kustoszem cerkwi mianowany został ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk.

W ostatnim roku cerkiew przeszła generalny remont. Wymienione zostały tynki wewnętrzne i zewnętrzne, posadzka, wstawiane są nowe okna, drzwi i orynnowanie. Świątynia wzbogaciła się o nowe freski, na razie tylko w części ołtarzowej. Remont kaplicy możliwy był dzięki dofinansowaniu z instytucji samorządowych oraz wsparciu wiernych.

fot: protodiakon Wiaczesław Perek, Melania Perek

za: www.orthodox.bialystok.pl


Najnowsze wpisy

Kategorie treści

Odwiedź nas