,

Liturgia święta św. Marii Magdaleny w 2023 r.

fot. Melania Perek

4 sierpnia 2023 r. JE Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oświęcił po remoncie kaplicę akademicką św. rów. ap. Marii Magdaleny. Zapraszamy do wysłuchania transmisji Boskiej Liturgii.