Parafialne BMP

Przy parafii funkcjonuje Bractwo Młodzieży Prawosławnej Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku skupiające młodzież szkolną (starsze klasy podstawówki i liceum).

Działające w parafii bractwo prowadzi własną stronę na Facebooku. Spotkania bractwa odbywają się we wtorki po akatyście ku czci św. Gabriela. Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu parafii i angażuje się w wiele akcji wolontariackich i religijnych.

Opiekunem duchowym bractwa jest o. Piotr Makal.

Szczegóły na stronie: link do strony

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w parafii św. Mikołaja Cudotwórcy