Duchowieństwo parafii

Proboszcz

mitroforny prot. Jan Fiedorczuk – proboszcz parafii

Wikariusze

Diakoni

Nadetatowi

diakon Michał Gajko

Rezydenci

Dyrygenci

o. protod. Aleksander Łysynkiewicz
Julia Kulik
Natalia Lickiewicz
Natalia Gulko