Dyżury duchowieństwa

Dyżury duchowieństwa w kancelarii parafialnej: 

W okresie od 1 października do Paschy popołudniowe dyżury odbywają się w godzinach 15:00 – 16:30.

Telefon kancelarii: 85 742-07-80

W sprawach posług prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami w dziale Posługi duszpasterskie .

W święta cerkiewne i państwowe kancelaria nieczynna.

W pilnych sprawach prosimy zwracać się do proboszcza (tel. 512 125 920) lub członków kleru parafii.

Podczas nabożeństw dyżurujący duchowni mogą przebywać w cerkwi.