Chóry

Chór katedraly

Chór katedry św. Mikołaja Cudotwórcy „Aksion” śpiewa na codziennych i świątecznych nabożeństwach, podczas sakramentów i na koncertach. Członkami zespołu są w większości amatorzy, pasjonaci muzyki cerkiewnej – studenci oraz osoby pracujące. Od 2008 r. dyryguje nimi o. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz.

  • próby chóru odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 18:00.
  • tel. dyrygenta: 693-828-979

Z historii chóru…

Wraz z wybudowaniem cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku w roku 1846 rozpoczął swą historię chór tej świątyni. Początkowo jako parafialny, a od 1951 r. po utworzeniu Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej stał się chórem katedralnym.

W okresie tym z zespołem pracowało wielu znanych dyrygentów: m.in. o. Piotr Gutkiewicz w latach (1907 – 1914, 1922 – 1945) – o którego kompozycje chór obecnie poszerza regularnie swój repertuar. W latach 1946-1969 p. Piotr Domańczuk – wykładowca śpiewu cerkiewnego w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 1970 do 1995 r. chór prowadził o. Jerzy Mackiewicz, a w latach 1995 – 2008 o. protodiakon Bazyli Dubec.

W maju 2012 roku zespół zdobył II nagrodę w kategorii chórów parafialnych miejskich Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2012. 20 października 2012 r. chór „Aksion” wziął udział w VII Poznańskich Dniach Kultury Prawosławnej. Zespół śpiewał podczas Boskiej Liturgii sprawowanej w poznańskiej cerkwi pw. św. Mikołaja. W trakcie nabożeństwa wykonał „Liturgię Mira” współczesnego kompozytora cerkiewnego, Arcybiskupa Tylczyńskiego i Bracławskiego Jonatana (Ukraina). 18 listopada 2012 roku zespół wystąpił podczas IX Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach.

W dniach 18-19 maja 2013 roku chór wziął udział w VIII Międzynarodowym Festiwalu „Ave Maria” w Krzemieńcu (Ukraina), koncertując przy tym w żeńskim monasterze p. w. Objawienia Pańskiego w Krzemieńcu oraz śpiewając Boską Liturgię w Soborze Świętej Trójcy Ławry Poczajowskiej. Było to zdarzenie wyjątkowe, gdyż nigdy wcześniej chór mieszany nie brał czynnego udziału w nabożeństwach sprawowanych w murach monasteru.

25 maja 2014 roku chór koncertował w ramach projektu „Wielokulturowy Lublin”.

29 września 2014 roku zespół wystąpił z godzinnym koncertem w ramach I Dni Kultury Prawosławnej w Gdańsku. Była to świetna okazja, by usłyszeć przekrój twórczości muzyki cerkiewnej od schyłku średniowiecza po współczesność. Na występ przybyło ponad 500 osób. Chór wzbogacił również swym śpiewem Całonocne Czuwanie i Boską Liturgię w gdańskiej Katedrze św. Mikołaja.

Chór Aksion brał również udział w XX jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich – Terespol 2015.


Chór młodzieżowy

Śpiewającą podczas nabożeństw młodzież naszej parafii prowadzi Julia Kulik.

  • próby chóru odbywają się w poniedziałki o godz. 18:00.
  • tel. dyrygenta: 609-442-029

Z historii chóru…

Chór młodzieżowy parafii katedralnej pw. św. Mikołaja w Białymstoku został utworzony w 1982 roku decyzją Jego Ekscelencji Biskupa Sawy. Pierwszym dyrygentem chóru był o. protodiakon Bazyli Dubec. Od 1988 roku z zespołem pracował o. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz. W marcu 2008 roku nastąpiła reorganizacja chórów katedralnego i młodzieżowego w soborze św. Mikołaja i skład obu zespołów uległ znaczącej zmianie. Również od tej pory chórem katedralnym dyryguje o. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz, natomiast prowadzenie chóru młodzieżowego powierzono mgr Joannie Jurczuk. Od 1 listopada 2023 r. chórem dyryguje Julia Kulik.

Chór śpiewa w każdą niedzielę podczas porannej liturgii (godz. 7.30) oraz podczas szczególnie ważnych świątecznych nabożeństw. Chórzyści, na zaproszenie, upiększają swym śpiewem także i śluby.

Chór Młodzieżowy parafii św. Mikołaja stara się również pokazywać piękno i głębię cerkiewnego śpiewu podczas koncertów: w ramach Dni Miasta Białegostoku oraz z okazji Święta Przeniesienia Relikwii św. Męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku. Śpiewał także podczas Wigilii Miejskiej, Wieczorów Kolęd w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz obchodów 20-lecia Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Chór kilkukrotnie brał udział w corocznym koncercie „Ekumenia – idea jedności chrześcijan” (2009, 2010, 2011) w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Śpiewał również podczas koncertu w ramach Dni Supraśla – Uroczysko 2009 i dwukrotnie występował na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu (2010, 2011). W 2009 roku chór wziął udział w Łódzkim Festiwalu „Cantio Lodziensis” w kategorii chórów młodzieżowych, gdzie zajął II miejsce (2009). W maju 2012 wystąpił podczas Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej (2012), gdzie zajął II miejsce w kategorii chórów parafialnych polskich.


Chór dziecięcy

Chór dziecięcy towarzyszy katedralnym niedzielnym i świątecznym nabożeństwom w ciągu roku szkolnego. Od października 2016 r. chórem dyryguje mgr Natalia Lickiewicz.

  • próby chóru odbywają się w czwartki o godz. 18:00.
  • tel. dyrygenta: 667-151-500

Z historii chóru…

Dziecięcy chór przy parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku powstał w 1984 r. Pierwszą dyrygentką zespołu była Ala Kamieńska (1984-1988; 1992-1999). Kolejne dyrygentki chóru to: Irena Makac-Karpiuk (1988-1992) oraz Anna Musiuk (1999-2016). Zespół jest najstarszym z obecnie działających prawosławnych chórów dziecięcych w Polsce. Tworzą go uczniowie szkoły podstawowej oraz przedszkolaki – zarówno te początkujące w śpiewie, jak i te z kilkuletnim doświadczeniem.

Zespół czynnie uczestniczy w życiu parafii – śpiewa podczas niedzielnej Świętej Liturgii oraz w dni ważniejszych świąt. Chór aktywnie włącza się w życie kulturalno-społeczne występując na licznych koncertach dobroczynnych. Corocznie chór bierze udział w Wieczorach Kolęd Prawosławnych w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz podczas Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. Chór wystąpił w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. W 2016 roku chór wraz z uczniami Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku wystąpił na III Miejskim Koncercie Ekumenicznym z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.


Chór polskojęzyczny

Chór polskojęzyczny śpiewa w czasie niedzielnych Boskich Liturgii sprawowanych o godz. 9 w dolnej cerkwi św. Serafima z Sarowa. Dyryguje nim obecnie mgr Natalia Gulko

Z historii chóru…

Z błogosławieństwa władyki Jakuba 16 października 2005 r. w soborze św. Mikołaja (dolna cerkiew św. Serafima z Sarowa) zapoczątkowano sprawowanie Świętej Liturgii w języku polskim. Decyzja ordynariusza diecezji wiązała się z powołaniem nowego chóru. Organizację zespołu powierzono mgr Joannie Jurczuk. Oprócz znalezienia chórzystów należało zaadoptować muzykę do tekstów w języku polskim. Partyturę służby opracowały parafia św. Cyryla i Metodego z Wrocławia, cerkiew Świętej Trójcy na Podwalu (Warszawa) oraz Joanna Jurczuk, Anna Siegień i Krystyna Misiukiewicz. W lipcu 2007 r. na stanowisku dyrygenta nastąpiła zmiana – prowadzenia chóru podjął się mgr Dawid Dubec. Funkcję tę piastował do 1 kwietnia 2012 roku, kiedy to nową dyrygentką chóru została Natalia Gulko, wieloletnia chórzystka chóru młodzieżowego.

Znaczącym osiągnięciem śpiewaków jest nagranie płyty z Boską Liturgią św. Jana Chryzostoma w języku polskim. W chórze nie ma ograniczeń wiekowych, więc z radością witani są wszyscy chętni.