Posługi duszpasterskie

W kwestiach związanych z udzielaniem indywidualnych posług religijnych prosimy o kontakt z kancelarią parafialną:
tel. 85 742-07-80
e-mail: kancelaria@soborbialystok.pl

Poniżej można zapoznać się z informacjami dotyczącymi następujących posług:

  1. Chrzest
  2. Ślub (małżeństwo)
  3. Eucharystia i sakrament chorych
  4. Pogrzeb
  5. Oświęcenie mieszkania
  6. Nabożeństwa indywidualne
  7. e-zapiska
  8. Spowiedź