ks. diakon Michał Gajko

Diakon Michał Gajko urodził się 22 kwietnia 1993 r. w Białymstoku, jednakże od najmłodszych lat związany był z parafią św. Mikołaja w Michałowie. Podczas studiów w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie otrzymał z rąk Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski postrzyżyny lektorskie. Po ukończeniu seminarium podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która ukończył z tytułem magistra, broniąc pracę dyplomową pt. „Teologiczno – liturgiczne znaczenie świąt angelologicznych w Kościele prawosławnym”. 19 września 2021 roku wstąpił w związek małżeński z Joanną Kryszyło.

Święcenia diakońskie z rąk arcybiskupa Jakuba przyjął 14 listopada 2021 r.